REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4370
Tytuł: Вобраз немцаў у рамане “Птушкi i гнёзды” Янкi Брыля i драме “Немцы” Леона Кручкоўскага
Inne tytuły: Postaci Niemców w powieść Janki Bryla „Ptaki i gniazda” i dramacie Leona Kruczkowskiego „Niemcy”
Janka Bryl’s novel “Birds and Nests” and Leon Kruchkovsy’s drama “Germans: an image of German people
Autorzy: Альштынюк, Анна
Słowa kluczowe: powieść
dramat
II wojna światowa
faszyzm
psychologia
autobiografizm
typologia
novel
drama
World War II
fascism
psychology
autobiographism
typology
Data wydania: 2015
Data dodania: 5-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 227-238
Abstrakt: Po II wojnie światowej stereotyp Niemca nabrał nowego znaczenia. W powojennej literaturze polskiej i białoruskiej przeważało spojrzenie na Niemców jako zbrodniarzy wojennych. W artykule przeprowadzono analizę powieści Janki Bryla „Ptaki i gniazda” oraz dramatu Leona Kruczkowskiego „Niemcy”, które tuż po wojnie proponowały nowe postrzeganie tzw. problemu niemieckiego. Autorka wyodrębnia podobieństwa i różnice w przedstawieniu tematu faszyzmu w powyższych utworach, zwłaszcza psychologii hitlerowca, a także „zwykłego” niemieckiego obywatela.
After World War II a global stereotype of a German has acquired a new meaning. In post-war Polish and Belarusian literature the perception of German people as war criminals dominated. In the article the author analyzes Janka Bryl’s novel “Birds and Nests” and Leon Kruchkovsy’s drama “Germans”, which offered a new way to see so called German problem. The author shows similarities and differences in the way fascism, psychology of a Nazi and “an ordinary” German citizen are presented.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4370
DOI: 10.15290/bb.2015.07.15
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Alstynuk_A.pdf234,24 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.