REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4366
Tytuł: Тапанiмiчная прастора рамана Анны Накваскi “Лiтоўскi паўстанец”
Inne tytuły: Toponimiczna przestrzeń w powieści Anny Nakwaski „Powstaniec litewski”
Toponymic space in Anna Nakvaska’s novel “Lithuanian insurgent”
Autorzy: Гладкова, Ганна
Słowa kluczowe: Polska
Litwa
Białoruś
toponimy
powstanie
wspólnota losów
Poland
Lithuania
Belarus
toponyms
uprising
common fate
Data wydania: 2015
Data dodania: 5-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 181-188
Abstrakt: Artykuł został poświęcony tematyce recepcji przestrzeni toponimicznej w powieści polskiej pisarki XIX wieku Anny Nakwaski. Autor artykułu analizuje nazwy miejscowości, które zostały wykorzystane do oznaczenia terytorium Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
The article is devoted to the reception of toponymic space in a little-known novel “Lithuanian insurgent” written by a Polish writer Anna Nakvaska. In the article place names that were used for a designation of the territory of the former Polish-Lithuanian Commonwealth are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4366
DOI: 10.15290/bb.2015.07.11
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Gladkova_G.pdf186,89 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.