REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4366
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorГладкова, Ганна-
dc.date.accessioned2016-08-05T10:16:45Z-
dc.date.available2016-08-05T10:16:45Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationBiałorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 181-188pl
dc.identifier.issn2081–2515-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4366-
dc.description.abstractArtykuł został poświęcony tematyce recepcji przestrzeni toponimicznej w powieści polskiej pisarki XIX wieku Anny Nakwaski. Autor artykułu analizuje nazwy miejscowości, które zostały wykorzystane do oznaczenia terytorium Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.pl
dc.description.abstractThe article is devoted to the reception of toponymic space in a little-known novel “Lithuanian insurgent” written by a Polish writer Anna Nakvaska. In the article place names that were used for a designation of the territory of the former Polish-Lithuanian Commonwealth are discussed.pl
dc.language.isobepl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectPolskapl
dc.subjectLitwapl
dc.subjectBiałoruśpl
dc.subjecttoponimypl
dc.subjectpowstaniepl
dc.subjectwspólnota losówpl
dc.subjectPolandpl
dc.subjectLithuaniapl
dc.subjectBelaruspl
dc.subjecttoponymspl
dc.subjectuprisingpl
dc.subjectcommon fatepl
dc.titleТапанiмiчная прастора рамана Анны Накваскi “Лiтоўскi паўстанец”pl
dc.title.alternativeToponimiczna przestrzeń w powieści Anny Nakwaski „Powstaniec litewski”pl
dc.title.alternativeToponymic space in Anna Nakvaska’s novel “Lithuanian insurgent”pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bb.2015.07.11-
dc.description.referencesШвед В. В., Паміж Польшчай і Расіяй: грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772 –1863 гг.), Гродна, 2001, с.5.pl
dc.description.referencesNakwaska A., Powstaniec litewski: obraz romantyczny z czasów rewolucyi w Polsce z 1831 r., Lipsk, 1845, s. 18.pl
dc.description.pages181-188pl
dc.description.volume7-
dc.description.firstpage181-
dc.description.lastpage188-
dc.identifier.citation2Białorutenistyka Białostockapl
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Gladkova_G.pdf186,89 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.