REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4363
Tytuł: Аўтарская самарэфлексiя ў “Аповесцi для сябе” Барыса Мiкулiча
Inne tytuły: Autorska refleksja w „Opowieści dla siebie” Borysa Mikulicza
Autor’s self-reflektion in Boris Mikulicz’s “Story for myself”
Autorzy: Гараднiцкi, Яўген
Słowa kluczowe: pamiętnik
autorefleksja
proza białoruska
autorska motywacja
diary
self-reflection
literary situation
belarusian proze
author’s motivation
reading circle
sytuacja literacka
Data wydania: 2015
Data dodania: 4-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 131-146
Abstrakt: Utwór Borysa Mikulicza jest narracją o konfrontacji osobowości twórczej z dominującym systemem ideologicznym o jej prawo być artystą. „Opowieść dla siebie” jest napisana w formie pamiętnika, zawiera zapisy z lat 1946–1948. W tym czasie pisarz, wróciwszy z zesłania, próbował „powrócić do literatury”. Uważne czytanie pamiętnika dostarcza ciekawego materiału do charakterystyki życia literackiego w okresie powojennym na Białorusi.
Boris Mikulič’s work is the story of an unequal battle of the creative person against dominant ideological system for the right to be an artist. The book, written in the form of a diary, contains entries made in 1946–1948. At this time the writer was released from exile and made attempts “to return in literature”. Close reading of the diary provides a significant material for characterization of the literary life in post-wor period.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4363
DOI: 10.15290/bb.2015.07.08
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Garadnicki_J.pdf232,01 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.