REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4358
Tytuł: Сацыяльна-крытычны пафас твораў Джона Стэйнбека, Васiля Аксёнава i Васiля Быкава
Inne tytuły: Społeczno-polityczny patos utworów Johna Steinbecka, Wasila Aksionowa i Wasila Bykowa
Socio-critical pathos of works by John Steinbeck, Vasily Aksionau and Vasil Bykau
Autorzy: Алейнiк, Лада
Słowa kluczowe: american, russian, belarusian prose
genre and stylistic features
social-ethical pathos
proza amerykańska, rosyjska, białoruska
patos społeczno-etyczny
cechy gatunkowo-stylistyczne
Data wydania: 2015
Data dodania: 3-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 43-58
Abstrakt: The article investigates the socio-critical pathos of works by John Steinbeck (novel “The Wayward Bus”), Vasily Aksionau (novel “Overstocked Barrels”) and Vasil Bykau (short story “Yellow sand”). The author examines ideological and artistic connections in the works of the American, Russian and Belarusian writers, analyzes genre, stylistic and compositional features of their works. In addition, the analysis of the system of characters and their artistic symbols is provided.
W artykule analizuje się społeczno-krytyczny patos utworów Johna Steinbecka (powieść „Zagubiony autobus”), Wasilija Aksionowa (opowieść „Buble, beczka, masa transportowa”) i Wasila Bykawa („Żółty piaseczek”). Autor rozpatruje ideologiczne i artystyczne związki literackie trzech powyższych utworów, analizuje gatunkowe, stylistyczne i kompozycyjne ich właściwości, wreszcie podobieństwo w charakterystyce bohaterów podkreślając ich artystyczną symbolikę.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4358
DOI: 10.15290/bb.2015.07.03
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Alejnik_ L.pdf255,04 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.