REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4357
Tytuł: Ранняя творчасць Наталлi Арсенневай
Inne tytuły: Wczesny etap twórczości poetyckiej Natalii Arsienniewej
Early works of poetry of Natalia Arsennieva
Autorzy: Чыквiн, Ян
Słowa kluczowe: tradycja Maksima Bahdanowicza
tekst kanoniczny
ambiwalentny stosunek autora
tradition of Maxim Bagdanovitch
canonical text
unfamiliar edition
ambivalent attitude of the author
Data wydania: 2015
Data dodania: 3-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 25-42
Abstrakt: W artykule przedstawiono analizę porównawczą pierwszej ogłoszonej książki poetyckiej Natalii Arsienniewej „Pad sinim niebam” (Wilno 1927) i jej reedycji w 1979 roku na emigracji, która wskazuje na daleko idące modyfikacje stylistyczno-obrazowe na różnych poziomach tekstów poetyckich oraz głębokie naruszenie wcześniejszych zasad twórczych autorki, łączących ją z tradycją M. Bahdanowicza.
Results of comparative analysis of the first edition of the poetry book by Natalla Arsenjeva (1927) and its reedition in the book “Between the shores” (1979) is being presented. The questions of the presence/absence of a canonical text, non-authors modifications on different levels of construction of a lyric poetry and deep violation of early poetic principles of the author of “Under the blue sky” are being formulated.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4357
DOI: 10.15290/bb.2015.07.02
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7 Cykivn_A.pdf251,67 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.