REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4329
Tytuł: The Jewry of Podlasie and Borderłands. Spiritual and Practical Ties with Erez (Land of) lsrael
Inne tytuły: Żydzi Podlasia i ich więzi z Izraelem
Autorzy: Merchavia, Chen
Data wydania: 1989
Data dodania: 12-lip-2016
Wydawca: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 2, 1989, s. 122-138
Abstrakt: W przeciągu 500-letniego osadnictwa żydowskiego na Podlasiu zacieśniały się więzi Żydów tego regionu z ich biblijną ojczyzną, Izraelem. Były to w przeważającej mierze więzi religijne. W XVII w. mamy wiele przykładów wyjazdów Żydów do Ziemi Obiecanej oraz finansowej pomocy pielgrzymom. Od początku XVIII w. rabin z Siedlec, Yehuda Hassid, rozpoczął przygotowywać społeczność żydowską do emigracji. W latach 1700-1708 ok. 1000 osób dotarło do miejsc przeznaczenia. W XIX w. coraz liczniejsze są przykłady emigracji Żydów z tego regionu, a w dokumentach pojawiają się m.in. takie miasta jak: Augustów, Orla, Białystok, Grodno, Drohiczyn, Wasilków, Zabłudów, Tykocin. Szczególną aktywnością odznaczał się rabbi Aviezer z Tykocina, rabbi Shmuel Salant z Białegostoku, Eliahu Bialistoker oraz rabbi Naftali Herz Halevi (obaj z Białegostoku). Wraz z rozwojem ruchu syjonistycznego społeczność żydowska na całym świecie aktywizowała swoje poczynania na rzecz Ziemi Obiecanej, organizując m.in. zbiórki pieniężne na odbudowę państwa. Białystok był kolebką religijnego ruchu syjonistycznego, tzw. „Mizrachi", z inicjatywy rabbiego Shmuela Mohilevera. W XIX w. Żydzi z Podlasia byli istotnym elementem ożywczym, wnoszącym nowe prądy do społeczności żydowskiej, a w XX w. stali się aktywnymi współtwórcami niektórych instytucji społeczno-politycznych w Izraelu. Są wśród nich budowniczowie nowych miast, inżynierowie, przemysłowcy, inwestorzy. To dzięki inicjatywie niektórych z nich powstała Biblioteka Narodowa oraz Teatr Narodowy w Jerozolimie. Wielowiekowe związki Żydów Podlasia i ich wkład w odbudowę państwa Izrael są bezsporne. Także wiele osobistości życia społeczno-politycznego Izraela doszukuje się swoich korzeni w tym regionie, który nazywano „kuźnią narodowego judaizmu".
Opis: 500 lat osadnictwa żydowskiego na Podlasiu. Materiały z konferencji międzynarodowej, Białystok, 14 - 17 września 1987 r.
500 Years of the Jewish Settlement in Podlasie. Popers From the International Conference, Białystok, September 14 - 17, 1987.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4329
ISSN: 0239-9245
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 1989, tom II

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Studia_Podlaskie_2_Merchavia.pdf6,73 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.