REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4184
Tytuł: Jozef Bad'urik, Slovensko v zápase Ferdinanda I. o uhorskú korunu, [w:] Slovensko a Habsburská monarchia v 16. - 17. stor. Zbornik prispevkov z vedeckého sympózia usporiadaného dňa 22. novembra 1994 v Bratislave, red. J. Bad'urik, IRIS Bratislava (b.r.), ss. 25-35
Autorzy: Ruciński, Henryk
Data wydania: 1997
Data dodania: 16-cze-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 7, 1997, s. 271-273
URI: http://hdl.handle.net/11320/4184
DOI: 10.15290/sp.1997.07.14
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 1997, tom VII
Varia (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Studia_Podlaskie_7_Rucinski_rec1.pdf575,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.