REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4057
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorDziadzio, Andrzej-
dc.date.accessioned2016-04-29T08:46:43Z-
dc.date.available2016-04-29T08:46:43Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationMiscellanea Historico-Iuridica T. 14, Z. 1, 2015, s. 109-122pl
dc.identifier.issn1732-9132-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4057-
dc.descriptionArtykuł stanowi rozszerzoną wersję referatu wygłoszonego podczas międzynarodowego seminarium w Wiedniu w październiku 2013 r., zorganizowanego przez Uniwersytet Wiedeński pod ogólnym hasłem: „Zwischen Wien und Czernowitz. Rechts- und Staatswissenschaftliche Karrierewege um 1918”.pl
dc.description.abstractThe May Coup d’´Etat of 1926 was a turning point in the activity of the Supreme Administrative Tribunal (Najwyższy Trybunał Administracyjny – NTA), in that it undermined the position of judges associated with the former Austrian Administrative Tribunal. Guarding the standards of Rechtsstaat the judges could not tolerate violations of law on the part of the government, e.g. the appointment of a General Election Commissioner in 1927. In particular, they couldn’t accept the behind-the-scenes pressure on an independent judiciary. The displacement of Jan Sawicki, president of the NTA, was a warning for all judges and a prelude to mass personnel purges. The reform of the administrative judiciary from 1932, as opposed to former reforms, completely ignored the reorganisation plan proposed by R. Różycki, another president of the NTA not backed by the new government. The task of reforming the NTA was delegated to people who were trusted by the new government (Sanacja).pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectSupreme Administrative Tribunalpl
dc.subjectAustrian judgespl
dc.subjectsanacja regimepl
dc.subjectSecond Polish Republicpl
dc.subjectNajwyższy Trybunał Administracyjnypl
dc.subjectaustriaccy sędziowiepl
dc.subjectsanacjapl
dc.subjectII Rzeczpospolitapl
dc.titleKariera zawodowa sędziów austriackiego Trybunału Administracyjnego w II Rzeczypospolitej Polskiejpl
dc.title.alternativeAustrian Judges Career in the Supreme Administrative Tribunal in the Second Polish Republicpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/mhi.2015.14.01.07-
dc.description.Emailandrzej.dziadzio@uj.edu.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet Jagiellońskipl
dc.description.referencesA. Chojnowski, Konserwatyści w Drugiej Rzeczypospolitej – czyli o problemie tożsamości, [w:] Geopolityka i zasady. Ośrodek Myśli Politycznej. Seria Polskie Tradycje Intelektualne, Kraków 2010.pl
dc.description.referencesA. Dziadzio, Austriacki model sądownictwa administracyjnego i jego ponadczasowe znaczenie, „Bałtyckie Studia i Materiały”, R. 2009, Koszalin 2009.pl
dc.description.referencesD. Malec, Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922–1939 w świetle własnego orzecznictwa, Kraków 1999.pl
dc.description.referencesD. Malec, Pierwsze nominacje sędziowskie w Najwyższym Trybunale Administracyjnym, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, t. V, Łódź–Kraków 2000.pl
dc.description.referencesA. Garlicki, Sądne dni, „Polityka” z 28 maja 2007 r.pl
dc.description.referencesT. Olechowski, Europ¨aische Modelle der Verwaltungsgerichtsbarkeit im 19. Jahrhundert, [w:] Rechts ohne Grenzen. Grenzen des Rechts, red. M. F. Polaschek, A. Ziegerhofer, P. Lang, Wien 1998.pl
dc.description.referencesK. Świtalski, Diariusz 1919–1935, Warszawa 1992.pl
dc.description.referencesA. Tarnowska, Sądownictwo administracyjne II RP a pruski model sądownictwa administracyjnego, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2006, t. 9, nr 2.pl
dc.description.referencesZ. Witkowski, Z. Naworski, Kompetencje głowy państwa w zakresie mianowania na stanowiska w II Rzeczypospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem obsady stanowisk sędziowskich), „Przegląd Sejmowy”, R. XVI, 4 (87), 2008.pl
dc.description.referencesWspomnienia Fryderyka Zolla, oprac. I. Homola-Skąpska, Kraków 2000.pl
dc.description.referencesB. Żongołłowicz, Dzienniki 1930–1936, Warszawa 2004.pl
dc.description.pages109-122pl
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI-14-1_Dziadzio.pdf154,05 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.