REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3985
Tytuł: Обучение произношению сонорных [л], [л’] студентов-поляков
Inne tytuły: Nauczanie wymowy rosyjskich spółgłosek [л], [л’] studentów-Polaków
Teaching pronunciation of Russian consonants [л], [л’] to Polish students
Autorzy: Anchimiuk, Olga
Słowa kluczowe: korekcja
wymowa
dyslalia
lambdacyzm
paralambdacyzm
correction
pronunciation
lambdacism
paralambdacism
Data wydania: 2015
Data dodania: 14-mar-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XIX, 2015, s. 9-18
Abstrakt: Celem danego artykułu jest przedstawienie zaleceń dotyczących wywołania i korekty głosek rosyjskich w mowie studentów-Polaków z uwzględnieniem zjawiska interferencji. Podczas pracy nad wywoływaniem głosek [л], [л’] w stosunku do studentów-Polaków stosujemy te same metody, jak i przy lambdacyzmie i paralambdacyzmie u dzieci i nastolatków, ale materiał ćwiczeniowy dostosowujemy do wieku.
This article presents recommendations on methods to help induce and correct pronunciation of sounds [л] and [л’] in the speech of Polish students with regard to the phenomenon of interference. When working with Polish students one should use the same methods as with children and adolescents suffering from lambdacism and paralambdacism, only the material, which forms the basis of exercises, should be adapted to the age.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
E-mail: anchimiuk.olga@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3985
DOI: 10.15290/lingdid.2015.19.01
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2015, tom XIX

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_19_Anchimiuk.pdf185,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)