REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3945
Tytuł: Die Beziehung zwischen dem Lehrmeister und dem Schüler in der neukantischen Philosophie
Inne tytuły: The relationship between the master and the student in new-kantians philosophy
Autorzy: Kubalica, Tomasz
Słowa kluczowe: new-kantianism
teaching
the master-student relationship
authority
community
Data wydania: 2015
Data dodania: 2-mar-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 27, 2015, s. 383-394
Abstrakt: The relationship between the teacher and the student seems to be an integral part of our historical and cultural reality in which contents value are regarded as transmitted from generation to generation. This relationship is a primary type of cell in the transfer of the culture and the best illustration is taken by our academic teaching activity. The aim of the lecture is an attempt to apprehend the essence of the master-student relationship. I present this issue on the basis of selected examples of academic philosophers with reference to four different types of reference scale of the master-student relationship. The community first stage is characterized by the fact that all the members of the founding declare the same philosophical views. The second stage is characterized by the community in which the founder only partially controls the activities of the group and philosophical influences proclaimed by the views of its members. The third level of the community is deprived of the personal control and includes conscious successors and followers of specific aspects of the philosophical activity and the authority of the master. The fourth stage is found in the beliefs of people who unknowingly reproduce existing philosophical beliefs, without the intention to establish the views of their predecessors.
Afiliacja: Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nota biograficzna: dr hab. Tomasz Kubalica pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
URI: http://hdl.handle.net/11320/3945
DOI: 10.15290/idea.2015.27.22
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2015, XXVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
idea27_T.Kubalica.pdf154,13 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.