REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3938
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKisielewska, Alicja-
dc.date.accessioned2016-03-01T13:01:58Z-
dc.date.available2016-03-01T13:01:58Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationIdea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 27, 2015, s. 291-302pl
dc.identifier.issn0860-4487-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3938-
dc.description.abstractThe paper deals with the problem of the limits of the television created worlds which determine cultural identities of blurred cultural and medial borderlines. The concept of a border in cultural-and-medial space is seen in this paper as a communicational, negotiable game. What I offer here is a review of the ways television viewers can be able to trespass the television-set limits, how they can create virtual communities and cultural identities. My perspective is basically Polish, based on analyses of Polish communication practices.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjecttelevisionpl
dc.subjectlimitpl
dc.subjectcultural identitypl
dc.subjectdeterritorializationpl
dc.subjectimaginationpl
dc.subjecttelewizjapl
dc.subjectgranicapl
dc.subjecttożsamość kulturowapl
dc.subjectdeterytorializacjapl
dc.subjectwyobraźniapl
dc.titleGranice telewizyjnych światów a tożsamość kulturowapl
dc.title.alternativeThe limits of the television worlds and the question of cultural identitiespl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/idea.2015.27.16-
dc.description.Biographicalnotedr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB – Zakład Wiedzy o Kulturze, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.AffiliationZakład Wiedzy o Kulturze, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesAppadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek, Universitas, Kraków 2005.pl
dc.description.referencesBarker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.pl
dc.description.referencesBaudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Wyd. Sic, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesBignell, An Iintroduction to Television Studies, Milton Park, Abingdon, Oxon, New York 2013.pl
dc.description.referencesBurszta W. J., Kuligowski W., Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury, Sic!, Warszawa 1999.pl
dc.description.referencesBurszta W. J., Kultura popularna jako wspólnota uczuciowa, „Kultura Popularna”, Kraków 2002, nr 0.pl
dc.description.referencesFiliciak M., Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i Internetu, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2013.pl
dc.description.referencesFiske J., Television Culture, Routledge, London and New York 1997.pl
dc.description.referencesHabermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. II. Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, przeł. A.M. Kaniowski,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl
dc.description.referencesHerzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, przeł. M. Piechaczek, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.pl
dc.description.referencesKisielewska A., Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności, Rabid, Kraków 2009.pl
dc.description.referencesLotz A., Zrozumieć telewizję u progu ery postsieci [POST-NETWORK ERA], w: Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, przeł. M. Poks, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesNa stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem, pod red. A. Kisielewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.pl
dc.description.referencesPomieciński A., Etnografia pokoju telewizyjnego, czyli „pisanie o oglądaniu”, w: Obrazy kultur, pod red. G. Pełczyńskiego i R. Vorbricha, Biblioteka Telgte, Poznań 2007.pl
dc.description.referencesReeves B., Nass C., Media i ludzie, przeł. H. Szczerkowska, PIW, Warszawa 2000.pl
dc.description.referencesScolari C. A., The Grammar of Hypertelevision: An Identikit of Convergence-Age Fiction Television (Or, How Television Simulates New Interactive Media), „Journal of Visual Literacy” 2009, vol. 28, nr 1.pl
dc.description.referencesWark Mc, Telesthesia. Communication, Culture&Class, Cambridge, Malden 2012.pl
dc.description.referencesWelsch W., Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa, w: Estetyka transkulturowa, pod red. K. Wilkoszewskiej, Universitas, Kraków 2004.pl
dc.description.referencesWilkoszewska K., Przejścia graniczne w dobie transkulturowości, w: Przyszłość tradycji, pod. red. S. Krzemienia-Ojaka, Libra, Białystok 2008.pl
dc.description.referencesWillis P., Wyobraźnia etnograficzna, przeł. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.pl
dc.description.referencesWładcy torrentów wokół angażującego modelu telewizji, M. Major i J. Bucknall-Hołyńska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.pl
dc.description.referencesZmierzch telewizji? Przemiany medium, T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek (red.), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2011.pl
dc.description.pages291-302pl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2015, XXVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
idea27_A.Kisielewska.pdf210,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.