REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3921
Tytuł: Nazwy własne w funkcji metaforycznej (na polskich i rosyjskich przykładach prasowych)
Inne tytuły: Proper names in a metaphorical function (with Polish and Russian press examples)
Autorzy: Bogdanowicz, Elżbieta
Słowa kluczowe: językoznawstwo
onomastyka
nazwa własna
metafora
konotacja
funkcja metaforyczna
Data wydania: 2015
Data dodania: 29-lut-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 15, 2015, s. 187-196
Abstrakt: The article is about the metaphorical usage of proper names and their place beyond the language system. Proper names quite frequently appear in modern (Polish and Russian) journalistic texts as a part of metaphors. These are, for example, such expressions as polski Hitler, Гитлер без вермахта, Himalaje wszelkiego zakłamania, “гималаи” пивных и водочных бутылок, Nowy Jork we wschodnim stylu, подмосковный Версаль, katolicki Gorbaczow, этакий черногорский Обломов, nasz Leonardo da Vinci, сегодняшние Корчагины, Мересьевы, Гагарины and others. A name loses its system properties in figurative usage. That means the name does not denote or distinguish a particular person or place that was originally designated by it, but begins to be seen as a meaningful unit. Metaphors with proper names in their structure are created from connotational meaning of a proper name, which is a given social group’s unlimited knowledge of the object that the name refers to, in its basic use.
E-mail: e_bogdanowicz@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3921
DOI: 10.15290/sw.2015.15.12
ISSN: 1642–557X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Studia Wschodniosłowiańskie, 2015, tom 15

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
sw12_Bogdanowicz.pdf215,03 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.