REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3918
Tytuł: Sztuka jako symboliczna interpretacja świata w filozofii Cassirera
Inne tytuły: Art as a symbolic interpretation of the world in the philosophy of Ernst Cassirer
Autorzy: Raube, Sławomir
Słowa kluczowe: art
conceptualization
perceptualization
symbol
cognition
experience forms
sztuka
konceptualizacja
perceptualizacja
symbol
poznanie
formy doświadczenia
Data wydania: 2015
Data dodania: 29-lut-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 27, 2015, s. 105-115
Abstrakt: In the philosophy of Ernst Cassirer art is one of the symbolic forms of understanding of reality. Each of them – myth, religion, language, art, history, science – is not only a part of human culture but also a kind of interpretation of the world. It means that there are different worlds – seen and unedrstood by each of the symbolic forms. The main difference between art and science (for example) is that the former relates with intuition, the other with logical concepts and a process of abstraction. Cassirer wrote that science uses conceptualization, but art is founded upon a scheme of perceptualization. The author of the text tries to show which meaning is hidden under these views.
Afiliacja: Zakład Wiedzy o Kulturze, Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/3918
DOI: 10.15290/idea.2015.27.06
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2015, XXVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
idea27_S.Raube.pdf205,79 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.