REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3907
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKopciuch, Leszek-
dc.date.accessioned2016-02-29T12:47:38Z-
dc.date.available2016-02-29T12:47:38Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationIdea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 27, 2015, s. 47-61pl
dc.identifier.issn0860-4487-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3907-
dc.description.abstractNicolai Hartmann is a representative of 20th-century German material ethic of values. In this paper I demonstrate the main arguments he gave against egoism and altruism. The arguments presented are as follows: a real egoistic tendency in a person does not result in the moral or axiological order or duty; egoism and altruism are related in a person; egoism and altruism are both one-sided positions. Hartmann affirms that egoism also has specific positive, indirect and direct values.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectegoismpl
dc.subjectaltruismpl
dc.subjectvaluepl
dc.subjectaxiological orderpl
dc.subjectaxiological dutypl
dc.subjectpositive and negative values of egoismpl
dc.subjectegoizmpl
dc.subjectaltruizmpl
dc.subjectwartośćpl
dc.subjectporządek aksjologicznypl
dc.subjectpowinność aksjologicznapl
dc.subjectpozytywna i negatywna wartość egoizmupl
dc.titleNicolai Hartmann: poza egoizmem i altruizmem (z historii materialnej etyki wartości)pl
dc.title.alternativeNicolai Hartmann: beyond egoism and altruism (research into the history of material ethics of values)pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/idea.2015.27.03-
dc.description.Emailleszek.kopciuch@poczta.umcs.lublin.plpl
dc.description.BiographicalnoteDr hab. Leszek Kopciuch, Instytut Filozofii UMCS w Lublinie. Adres do korespondencji: Instytut Filozofii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20031 Lublin.pl
dc.description.AffiliationInstytut Filozofii, UMCS w Lubliniepl
dc.description.referencesHartmann N., Der Aufbau der realen Welt. Grundriß der allgemeinen Kategorienlehre, wyd. 3, Berlin 1964.pl
dc.description.referencesHartmann N., Ethik, wyd. 4 niezmienione, Berlin 1962.pl
dc.description.referencesHartmann N., Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis, wyd. 4, Berlin 1965.pl
dc.description.referencesHartmann N., Jak jest w ogóle możliwa krytyczna ontologia?, przeł. A. J. Noras, „Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej”, t. XXVII–XXVIII, 2000, s. 5–63.pl
dc.description.referencesHartmann N., Myśl filozoficzna i jej historia, [w:] N. Hartmann, Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja, przeł. J. Garewicz, Toruń 1994, s. 13–71.pl
dc.description.referencesHartmann N., Das Problem des geistigen Seins. Untersuchungen zur Grundlegung der Geschichtsphilosophie und der Geisteswissenschaften, wyd. 3, Berlin 1962.pl
dc.description.referencesHildebrand D. von, Ethik, wyd. 2., Gesammelte Werke, t. II, Stuttgart 1973.pl
dc.description.referencesHildebrand D. von, Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości Boga-Człowieka, przeł. J. Koźbiał, Poznań 1985.pl
dc.description.referencesHildebrand D. von, Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis. Eine Untersuchung über ethische Strukturprobleme, wyd. 3 przejrzane, Vallendar–Schönstatt 1982.pl
dc.description.referencesJakuszko H., Specyfika problemów metafizycznych w ujęciu Immanuela Kanta i Nicolaia Hartmanna, [w:] L. Kopciuch (red.), Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich opracowań po roku 1945, Lublin 2013, s. 23–36.pl
dc.description.referencesKopciuch L., Dietricha von Hildebranda krytyka relatywizmu etycznego: ślepota na wartość i inne argumenty, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, t. XXVI, 2014, s. 175–189,pl
dc.description.referencesKopciuch L. Fenomenologia poznania wartości (Max Scheler – Dietrich von Hildebrand), „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XXXVII, z. 3, 2009, s. 165–180.pl
dc.description.referencesKopciuch L., Nicolaia Hartmanna krytyka podmiotu transcendentalnego w etyce, [w:] P. Parszutowicz, M. Soin (red.), Idea transcendentalizmu. Od Kanta do Wittgensteina, Warszawa 2011, s. 279–294.pl
dc.description.referencesKopciuch L., O dyskusjach na temat statusu wartości (z historii materialnej etyki wartości), „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. V, fasc. 2, 2010, s. 153–164.pl
dc.description.referencesKopciuch L., O trudnościach w poznawaniu wartości u N. Hartmanna, [w:] M. Hetmański (red.), Epistemologia współcześnie, Kraków 2007, s. 445–453.pl
dc.description.referencesKopciuch L., Stosunek Nicolaia Hartmanna do Immanuela Kanta w kontekście zagadnień aksjologiczno-etycznych, „Estetyka i Krytyka”, nr 4 (26), 2012, s. 61–75.pl
dc.description.referencesKopciuch L., The Ethical Notions and Relativism in Culture. In the Context of German Material Ethics of Values, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, vol. 28 (41), 20102, s. 83–94.pl
dc.description.referencesKopciuch L., Uzasadnianie w etyce – wybrane zagadnienia (z historii materialnej etyki wartości), [w:] D. Leszczyński, M. Rosiak (red.), Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin, Wrocław 2013, s. 95–105.pl
dc.description.referencesKopciuch L., Wiedza moralna w koncepcjach niemieckiej etyki fenomenologicznej. Wybrane zagadnienia, [w:] D. Leszczyński (red.), Wiedza, „Studia Systematica”, t. 3, Wrocław 2013, s. 161–175.pl
dc.description.referencesKopciuch L., Wolność a wartości. Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner, Lublin 2010.pl
dc.description.referencesKopciuch L., Nicolaia Hartmanna koncepcja ducha zobiektywizowanego i jej główna trudność, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, t. XXV, 2013, s. 95–106.pl
dc.description.referencesMordka A., Ontologiczne podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna, Rzeszów 2009.pl
dc.description.referencesNoras A. J., O periodyzacji filozofii uwag kilka. Neokantyzm a postneokantyzm, „Estetyka i Krytyka” (Postneokantyzm – ontologizm, red. B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun), nr 4 (26), 2012, s. 15–25.pl
dc.description.referencesNoras A. J., Postneokantyzm wobec Kanta, „Idea. Studia nad struktura i rozwojem pojęć filozoficznych”, t. XVI, 2004, s. 79–88.pl
dc.description.referencesReiner H., Das Prinzip von Gut und Böse, Freiburg 1049.pl
dc.description.referencesReiner H., Gut und Böse: Ursprung und Wesen der sittlichen Grundunterscheidungen, Freiburg in Breisgau 1965.pl
dc.description.referencesReiner H., Pflicht und Neigung. Die Grundlagen der Sittlichkeit. Erörtert und neu bestimmt mit besonderem Bezug auf Kant und Schiller, [w:] H. Reiner, Die Grundlagen der Sittlichkeit. Zweite, durchgesehene und stark erweiterte Auflage von Pflicht und Neigung, Meisenheim am Glan 1974, s. 1–310.pl
dc.description.referencesSchlittmaier A., Zur Methodik und Systematik von Aporien. Untersuchungen zur Aporetik bei Nicolai Hartmann und Gottfried Martin, Würzburg 1999.pl
dc.description.referencesZwoliński Z., Byt i wartość u Nicolaia Hartmanna, Warszawa 1974.pl
dc.description.pages47-61pl
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2015, XXVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
idea27_L.Kopciuch.pdf227,83 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.