REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3866
Tytuł: Życie i dzieło bośniackiego pisarza muzułmańskiego Muhameda Hevaiego Uskufiego (XVII w.)
Inne tytuły: Life and literary work of Bosnian Muslim writer Muhamed Havai Uskufi (17th century)
Жизнь и творчество боснийского мусульманского писателя Мухаммада Хаваи Ускуфи (XVII в.)
Autorzy: Dziekan, Marek M.
Słowa kluczowe: Muhamed Havai Uskufi
literatura alhamijado
Bośnia
Makbul-i arif
ilahije
alhamijado literature
Bosna
Maqbul-i arif
ilahiye
Мухамед Хевайи Ускуфи (Мухамед Хеваји Ускуфи)
литература альхамьядо
Босния
Data wydania: 2015
Data dodania: 22-lut-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015, s. 255-279.
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;14
Studia Tatarskie;4
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest życiu i twórczości siedemnastowiecznego muzułmańskiego pisarza bośniackiego Muhameda Hevaiego Uskufiego piszącego w alhamijado (język bośniacki zapisywany pismem arabskim). Przedstawione zostało jego życie oraz analiza najważniejszych dzieł: bośniacko-tureckiego słownika Makbul-i arif oraz twórczości poetyckiej – wierszy gatunku ilahije.
The article is devoted to the life and works of the seventeenth-century Bosnian Muslim writer Muhamed Hevai Uskufi, who wrote in alhamijado (Bosnian language written in Arabic script). The study embraces the presentation of his life and the analysis of his most important works: the Bosnian-Turkish dictionary Maqbul-i arif and poetry in ilahiye genre.
Статья посвящена жизни и творчеству боснийского мусульманского писателя Мухамеда Хевайи Ускуфи (XVII в.), пишущего на альхамьядо (боснийский язык, использующий арабскую письменность). В работе представлены его биография и основные труды: боснийско-турецкий словарь Makbul-i arif и поэтические произведения, написанные в жанре ilahije.
Afiliacja: Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
Nota biograficzna: DZIEKAN Marek M. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych, kierownik Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki ● Full professor in humanities, Head of the Department of Middle East and North Africa, Faculty of International and Political Studies, University of Łódź (Łódź, Poland) ● Профессор гуманитарных наук, заведующий кафедрой Влижнего Востока и Северной Африки, Факультет международных и политологических исследований, Лодзинский университет итет (г. Лодзь, Польша).
E-mail: mmdziekan@interia.pl
Sponsorzy: Książka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3866
ISBN: 978-83-64081-24-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
15 dziekan_marek_m.pdf817,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.