REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Studia Prawnicze, 2015, Z. 19 : [19]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Spis treści

 1. Wprowadzenie

 2. CZĘŚĆ I
  PRAWO AUTORSKIE


 3. JOANNA BANASIUK
  Wybrane aspekty problematyki współtwórczości utworów naukowych
 4. KRZYSZTOF FELCHNER
  Dozwolony użytek na rzecz ośrodków informacji lub dokumentacji (art. 30 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
 5. GABRIELA JYŻ
  Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie organizacji i funkcjonowania spraw własności intelektualnej w szkołach wyższych (zagadnienia wybrane)
 6. KATARZYNA KLAFKOWSKA-WAŚNIOWSKA
  Zamieszczanie odesłań internetowych a zakres autorskich praw majątkowych
 7. IRENEUSZ MATUSIAK
  Konsekwencje (braku) zmian przepisów prawa autorskiego a status prawny gier komputerowych
 8. JUSTYNA OŻEGALSKA-TRYBALSKA
  Model nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 9. MAGDALENA RUTKOWSKA-SOWA
  Transfer wyników pracowniczej twórczości intelektualnej z uczelni do gospodarki w nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
 10. SYBILLA STANISŁAWSKA-KLOC
  Kilka uwag dotyczących konsekwencji naruszenia praw własności intelektualnej w znowelizowanej ustawie o szkolnictwie wyższym
 11. PIOTR WASILEWSKI
  W sprawie odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich w pozaprasowych publikacjach internetowych
 12. TOMASZ KAŁUŻNY
  Procedura zatwierdzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych z perspektywy nowoczesnego rozstrzygania sporów

 13. CZĘŚĆ II
  PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ


 14. DARIUSZ KASPRZYCKI
  Kontrowersje wokół zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych
 15. MARIAN KĘPIŃSKI, JAKUB KĘPIŃSKI
  Czy istnieje potrzeba przywrócenia instytucji pierwszeństwa z wystawienia na krajowej wystawie publicznej w polskim prawie własności przemysłowej?
 16. MICHAŁ MAZUREK
  Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspólnotowego znaku towarowego
 17. RYSZARD SKUBISZ
  Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia)
 18. ANDRZEJ SZEWC
  Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom własności przemysłowej
 19. KINGA WERNICKA
  Postępowanie o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego – zagadnienia ogólne
 20. MICHAŁ ZIÓŁKOWSKI
  Wymóg grafi cznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym – aktualne koncepcje oraz planowane zmiany
 21. Recenzja książki

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 19 z 19
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2015Maciej Rzewuski, Podpis spadkodawcy na testamencie własnoręcznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 (ss. 338)Doliwa, Adam--
2015Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym – aktualne koncepcje oraz planowane zmianyZiółkowski, Michał--
2015Postępowanie o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego – zagadnienia ogólneWernicka, Kinga--
2015Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom własności przemysłowejSzewc, Andrzej--
2015Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia)Skubisz, Ryszard--
2015Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspólnotowego znaku towarowegoMazurek, Michał--
2015Czy istnieje potrzeba przywrócenia instytucji pierwszeństwa z wystawienia na krajowej wystawie publicznej w polskim prawie własności przemysłowej?Kępiński, Marian; Kępiński, Jakub--
2015Kontrowersje wokół zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznychKasprzycki, Dariusz--
2015Procedura zatwierdzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych z perspektywy nowoczesnego rozstrzygania sporówKałużny, Tomasz--
2015W sprawie odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich w pozaprasowych publikacjach internetowychWasilewski, Piotr--
2015Kilka uwag dotyczących konsekwencji naruszenia praw własności intelektualnej w znowelizowanej ustawie o szkolnictwie wyższymStanisławska-Kloc, Sybilla--
2015Transfer wyników pracowniczej twórczości intelektualnej z uczelni do gospodarki w nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższymRutkowska-Sowa, Magdalena--
2015Model nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższymOżegalska-Trybalska, Justyna--
2015Konsekwencje (braku) zmian przepisów prawa autorskiego a status prawny gier komputerowychMatusiak, Ireneusz--
2015Zamieszczanie odesłań internetowych a zakres autorskich praw majątkowychKlafkowska-Waśniowska, Katarzyna--
2015Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie organizacji i funkcjonowania spraw własności intelektualnej w szkołach wyższych (zagadnienia wybrane)Jyż, Gabriela--
2015Dozwolony użytek na rzecz ośrodków informacji lub dokumentacji (art. 30 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)Felchner, Krzysztof--
2015Wybrane aspekty problematyki współtwórczości utworów naukowychBanasiuk, Joanna--
2015WprowadzenieSieńczyło-Chlabicz, Joanna--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 19 z 19