REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3762
Tytuł: O konferencji „Sto pytań o kreatywność”, czyli dlaczego warto angażować studentów w działania naukowe i organizacyjne
Inne tytuły: Around the conference One Hundred Questions About Creativity, that is why it is worthy to engage students in scientific and organisational activities
Autorzy: Okraj, Zofia
Słowa kluczowe: konferencja naukowa
kreatywność
współpraca studenci – nauczyciele akademiccy
scientific conference
creativity
students-academics cooperation
Data wydania: 2015
Data dodania: 28-sty-2016
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2(4), s. 149-156
Abstrakt: Artykuł zawiera sprawozdanie z konferencji naukowej „Sto pytań o kreatywność” oraz analizę powodów, dla których warto zachęcać i angażować studentów w organizację różnych inicjatyw naukowych. W takich formach aktywności studenci i nauczyciele akademiccy stają się realnymi partnerami w procesie nabywania wiedzy i doświadczeń. Takie działania to nie tylko szansa na prawdziwą kreatywność i wieloaspektowe transgresje, ale również przykład wielkiej i niepodważalnej wartości i tradycji, jaką jest wspólnota uniwersytecka.
The article contains the report of scientific conference ONE HUNDRED QUESTIONS ABOUT CREATIVITY and the analysis of reasons why it is worthy to encourage and engage students in organization of diversified scientific initiatives. In such forms of activities students and academics become real partners in the process of acquiring knowledge and experience. These activities constitute not only the opportunity for real creativity and multilateral transgressions, but also the university community that is great and uncontested value and tradition.
Afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
E-mail: zofiaokraj@gazeta.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3762
DOI: 10.15290/parezja.2015.04.12
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zofia _Okraj_Parezja_2_2015_(4).pdf497,69 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons