REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3760
Tytuł: Refleksje z tutorskiego spotkania – o książce Eugenii Potulickiej: Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Reagana do Baracka Obamy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014, 442 strony
Inne tytuły: Reflections from the tutoring meeting – About the book by Eugenia Potulicka, Neoliberal reforms in education in the United States of America. From Ronald Reagan till Barack Obama, Impuls Publishing House, Kraków 2014, pp. 442.
Autorzy: Tołwińska, Bożena
Grabowska, Karolina
Jankowska, Sylwia
Słowa kluczowe: recenzja
polityka oświatowa
neoliberalne reformy edukacji
nierówności w dostępie do edukacji
tutoring
review
educational policy
neoliberal reforms in education
inequalities in the access to education
Data wydania: 2015
Data dodania: 28-sty-2016
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2015, nr 2(4), s. 134-142
Abstrakt: „Edukacyjną okazją” do powstania tego tekstu były zajęcia prowadzone metodą tutoringu. Celem tekstu jest zainspirowanie do lektury książki szerokiego grona czytelników zainteresowanych stanem edukacji w Polsce. Publikacja ta jest wkładem w dyskusję dotyczącą współczesnej polityki oświatowej, której charakterystycznym rysem jest wprowadzanie neoliberalnych reform w zasięgu globalnym. Zawarte w niej treści pozwolą na poznanie polityki edukacyjnej Stanów Zjednoczonych oraz dokonanie porównania wielu podobieństw, jakie odnajdujemy wśród rozwiązań edukacyjnych wprowadzonych w naszym kraju. Ich krytyczna analiza, dokonana w pracy, pozwoli na zrozumienie przyczyn pogłębiających się w Polsce nierówności w dostępie do pełnowartościowej edukacji.
The educational reason for writing this text was classes run by means of tutoring. The aim of the paper is to inspire all the people interested in the state of Polish system of education, to read the book by Eugenia Potulicka titled NEOLIBERAL REFORMS IN EDUCATION IN THE UNITED STATES OF AMERICA. FROM RONALD REAGAN TILL BARACK OBAMA. This publication constitutes a contribution into the discussion on contemporary educational policy, in which introduction of neoliberal reforms in the global scope is very characteristic. The book content allows to identify the educational policy of the United States and to compare a lot of similarities between educational solutions implemented in our country. Their critical analysis, presented in this work, will allow the reader to understand the causes of deepening inequalities in the access to education in Poland.
Afiliacja: Bożena Tołwińska - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Karolina Grabowska - studentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB
Sylwia Jankowska - studentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB
E-mail: Bożena Tołwińska: ztt@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3760
DOI: 10.15290/parezja.2015.04.10
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bożena_Tołwińska_Karolina_Grabowska_Sylwia_Jankowska_Parezja_2_2015_(4).pdf508,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons