REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3760
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorTołwińska, Bożena-
dc.contributor.authorGrabowska, Karolina-
dc.contributor.authorJankowska, Sylwia-
dc.date.accessioned2016-01-28T12:21:37Z-
dc.date.available2016-01-28T12:21:37Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationParezja, 2015, nr 2(4), s. 134-142pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3760-
dc.description.abstract„Edukacyjną okazją” do powstania tego tekstu były zajęcia prowadzone metodą tutoringu. Celem tekstu jest zainspirowanie do lektury książki szerokiego grona czytelników zainteresowanych stanem edukacji w Polsce. Publikacja ta jest wkładem w dyskusję dotyczącą współczesnej polityki oświatowej, której charakterystycznym rysem jest wprowadzanie neoliberalnych reform w zasięgu globalnym. Zawarte w niej treści pozwolą na poznanie polityki edukacyjnej Stanów Zjednoczonych oraz dokonanie porównania wielu podobieństw, jakie odnajdujemy wśród rozwiązań edukacyjnych wprowadzonych w naszym kraju. Ich krytyczna analiza, dokonana w pracy, pozwoli na zrozumienie przyczyn pogłębiających się w Polsce nierówności w dostępie do pełnowartościowej edukacji.pl
dc.description.abstractThe educational reason for writing this text was classes run by means of tutoring. The aim of the paper is to inspire all the people interested in the state of Polish system of education, to read the book by Eugenia Potulicka titled NEOLIBERAL REFORMS IN EDUCATION IN THE UNITED STATES OF AMERICA. FROM RONALD REAGAN TILL BARACK OBAMA. This publication constitutes a contribution into the discussion on contemporary educational policy, in which introduction of neoliberal reforms in the global scope is very characteristic. The book content allows to identify the educational policy of the United States and to compare a lot of similarities between educational solutions implemented in our country. Their critical analysis, presented in this work, will allow the reader to understand the causes of deepening inequalities in the access to education in Poland.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectrecenzjapl
dc.subjectpolityka oświatowapl
dc.subjectneoliberalne reformy edukacjipl
dc.subjectnierówności w dostępie do edukacjipl
dc.subjecttutoringpl
dc.subjectreviewpl
dc.subjecteducational policypl
dc.subjectneoliberal reforms in educationpl
dc.subjectinequalities in the access to educationpl
dc.titleRefleksje z tutorskiego spotkania – o książce Eugenii Potulickiej: Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Reagana do Baracka Obamy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014, 442 stronypl
dc.title.alternativeReflections from the tutoring meeting – About the book by Eugenia Potulicka, Neoliberal reforms in education in the United States of America. From Ronald Reagan till Barack Obama, Impuls Publishing House, Kraków 2014, pp. 442.pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2015.04.10-
dc.description.EmailBożena Tołwińska: ztt@wp.plpl
dc.description.AffiliationBożena Tołwińska - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologiipl
dc.description.AffiliationKarolina Grabowska - studentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwBpl
dc.description.AffiliationSylwia Jankowska - studentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwBpl
dc.description.referencesA nation at risk: The imperative for educational reform, Department for Education, Washington D.C, 1983.pl
dc.description.referencesChętkowski D., Edukacyjny chłam, czyli jak pozorowaniem sukcesów szkoły ratują się przed likwidacją, [w:] Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2013.pl
dc.description.referencesFabryki dyplomów czy universitas?, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.pl
dc.description.referencesGiroux H. A., Naga pedagogia i przekleństwo neoliberalizmu: przemyśleć edukację wyższą jako praktykę wolności, przekł. P. Zamojski, [w:] H. A. Giroux, L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.pl
dc.description.referencesPotulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.pl
dc.description.referencesSprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.pl
dc.description.referencesŚliwerski B., Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.pl
dc.description.referencesTołwińska B., Od niemożności do możliwości – tutoring w edukacji akademickiej, [w:] Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej. Możliwości, wyzwania, inspiracje, M. Kowalczuk-Walędziak, A. Korzeniecka-Bondar, K. Bocheńska-Włostowska (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.pl
dc.description.pages134-142pl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bożena_Tołwińska_Karolina_Grabowska_Sylwia_Jankowska_Parezja_2_2015_(4).pdf508,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons