REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3759
Tytuł: Nie(równość) szans edukacyjnych uczniów cudzoziemskich w polskiej szkole – komunikat z badań
Inne tytuły: In(equality) of educational opportunities for foreign students in Polish schools – the research report
Autorzy: Butarewicz-Głowacka, Agata
Słowa kluczowe: (nie)równość szans edukacyjnych
uczniowie cudzoziemscy
migranci
szkoła
nauczyciele
(in)equality of educational opportunities
foreign students
migrants
school
teachers
Data wydania: 2015
Data dodania: 27-sty-2016
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2(4), s. 101-117
Abstrakt: W artykule poruszam kwestię kształcenia uczniów cudzoziemskich w polskim systemie oświatowym. Uważam, że pomimo zapewnienia o równości szans edukacyjnych uczniów cudzoziemskich w polskim prawie, w praktyce szanse tych uczniów są znacznie mniejsze niż polskich obywateli, zwłaszcza ze względu na barierę językową, a także niedostateczne przygotowanie szkół i nauczycieli do kształcenia migrantów. Potwierdzeniem tej tezy są wyniki moich badań przeprowadzonych z nauczycielami pracującymi w białostockich szkołach podstawowych, w których uczą się dzieci cudzoziemskie. Prezentuję także rozwiązania, jakie w opinii badanych nauczycieli warto zastosować, aby wyrównać szanse edukacyjne uczniów cudzoziemskich.
The article raises the issue of education of foreign students in the Polish education system. I believe that, despite the assurances of equality of educational opportunities for foreign students in the Polish law, in practice, the chances of these students are much smaller than the Polish citizens, especially because of the language barrier and the lack of preparation of schools and teachers to educate migrants. To confirm this thesis, the results of the research conducted with teachers working in public primary schools in Bialystok, in which foreign children study have been presented. Finally, the solutions that should be implemented, according to the surveyed teachers, to equalize educational opportunities for foreign students have been shown.
Afiliacja: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: a.butarewicz@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3759
DOI: 10.15290/parezja.2015.04.08
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons