REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3757
Tytuł: Przez trudy do gwiazd. Inkluzja i różnorodność w edukacji
Inne tytuły: Through the difficulties to the stars. Inclusion and diversity in education
Autorzy: Młynarczuk-Sokołowska, Anna
Szostak-Król, Katarzyna
Słowa kluczowe: różnorodność
edukacja inkluzyjna
kompetencje kluczowe
kooperatywne uczenie się
diversity
inclusive education
key competences
cooperative learning
Data wydania: 2015
Data dodania: 27-sty-2016
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2(4), s. 77-87
Abstrakt: Głównym celem artykułu jest prezentacja projektu edukacyjnego „Przez trudy do gwiazd” w kontekście założeń edukacji inkluzywnej. Autorki artykułu rozpoczynają od przedstawiania zagadnienia różnorodności i inkluzji w edukacji oraz założeń edukacji inkluzyjnej, po czym prezentują istotę projektu „Przez trudy do gwiazd”. Ostatnią część tekstu wzbogacają wypowiedzi uczestników projektu na temat ich doświadczeń związanych z uczestnictwem w działaniu.
The main purpose of this paper is to present educational project “Through the difficulties to the stars”, in the context of inclusive education assumptions. The authors of the article begin with showing the issue of diversity and inclusion in education and inclusive education assumptions. Afterwards they present the idea of the project “Through the difficulties to the stars”. The last part of the paper is enriched by the project participants’ statements about their experiences connected with participation in the initiative.
Afiliacja: Anna Młynarczuk-Sokołowska - Uniwersytet w Białymstoku
Katarzyna Szostak-Król - Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku
E-mail: Anna Młynarczuk-Sokołowska: annamlynarczuk@o2.pl
Katarzyna Szostak-Król: kaszost@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3757
DOI: 10.15290/parezja.2015.04.06
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons