REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3753
Tytuł: Filozoficzno-prawne aspekty uzasadnienia prawa do równości w edukacji
Inne tytuły: Philosophical and legal aspects of justification of the right for equality in education
Autorzy: Leś, Tomasz
Kozak, Małgorzata
Słowa kluczowe: prawo do równości w edukacji
prawo a edukacja
prawo do edukacji
normatywność edukacji
prawne aspekty edukacji
filozoficzne aspekty edukacji
the right for equality in education
law versus education
the right for education
normativity of education
legal aspects of education
philosophical aspects of education
Data wydania: 2015
Data dodania: 27-sty-2016
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2(4), s. 14-25
Abstrakt: W artykule została dokonana analiza problematyki uzasadniania prawa do równości w edukacji (rozumiane jako prawo do równości do bycia edukowanym). Prezentowane analizy dotyczą wybranych kwestii związanych z tym zagadnieniem, takich jak: problem relacyjności i normatywności pojęcia równości i prawa do edukacji; problem możliwości uzasadnienia prawa do równości w edukacji; uzasadnienie wspomnianego prawa w ustawodawstwie polskim i międzynarodowym. Zaznacza się również wybrane kwestie historyczne (tj. próby uzasadnienia prawa do równości w edukacji na gruncie szeroko rozumianej myśli filozoficznej) i praktyczne (tj. bariery w jego realizacji).
In the article the analysis of the issues of justification of the right for equality in education has been presented (understood as the right for equality in being educated). Presented analyses refer to some issues related to this topic, such as the problem of relational and normative notions of equality and the right for education; the problem of the possibility of justifying the right for equality in education; justification of that law in the Polish and international legislation. Selected historical issues (i.e. attempts to justify the right for equality in education on the basis of the broader philosophical thoughts) and practical issues (i.e. the barriers in its implementation) have been also emphasized.
Afiliacja: Tomasz Leś - Instytut Pedagogiki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński
Małgorzata Kozak - Instytut Pedagogiki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński
E-mail: Tomasz Leś: tomasz.les@uj.edu.pl
Małgorzata Kozak: kozakmalgorzata@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3753
DOI: 10.15290/parezja.2015.04.02
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons