REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3753
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorLeś, Tomasz-
dc.contributor.authorKozak, Małgorzata-
dc.date.accessioned2016-01-27T10:06:08Z-
dc.date.available2016-01-27T10:06:08Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationParezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2(4), s. 14-25pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3753-
dc.description.abstractW artykule została dokonana analiza problematyki uzasadniania prawa do równości w edukacji (rozumiane jako prawo do równości do bycia edukowanym). Prezentowane analizy dotyczą wybranych kwestii związanych z tym zagadnieniem, takich jak: problem relacyjności i normatywności pojęcia równości i prawa do edukacji; problem możliwości uzasadnienia prawa do równości w edukacji; uzasadnienie wspomnianego prawa w ustawodawstwie polskim i międzynarodowym. Zaznacza się również wybrane kwestie historyczne (tj. próby uzasadnienia prawa do równości w edukacji na gruncie szeroko rozumianej myśli filozoficznej) i praktyczne (tj. bariery w jego realizacji).pl
dc.description.abstractIn the article the analysis of the issues of justification of the right for equality in education has been presented (understood as the right for equality in being educated). Presented analyses refer to some issues related to this topic, such as the problem of relational and normative notions of equality and the right for education; the problem of the possibility of justifying the right for equality in education; justification of that law in the Polish and international legislation. Selected historical issues (i.e. attempts to justify the right for equality in education on the basis of the broader philosophical thoughts) and practical issues (i.e. the barriers in its implementation) have been also emphasized.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectprawo do równości w edukacjipl
dc.subjectprawo a edukacjapl
dc.subjectprawo do edukacjipl
dc.subjectnormatywność edukacjipl
dc.subjectprawne aspekty edukacjipl
dc.subjectfilozoficzne aspekty edukacjipl
dc.subjectthe right for equality in educationpl
dc.subjectlaw versus educationpl
dc.subjectthe right for educationpl
dc.subjectnormativity of educationpl
dc.subjectlegal aspects of educationpl
dc.subjectphilosophical aspects of educationpl
dc.titleFilozoficzno-prawne aspekty uzasadnienia prawa do równości w edukacjipl
dc.title.alternativePhilosophical and legal aspects of justification of the right for equality in educationpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2015.04.02-
dc.description.EmailTomasz Leś: tomasz.les@uj.edu.plpl
dc.description.EmailMałgorzata Kozak: kozakmalgorzata@wp.plpl
dc.description.AffiliationTomasz Leś - Instytut Pedagogiki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagiellońskipl
dc.description.AffiliationMałgorzata Kozak - Instytut Pedagogiki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagiellońskipl
dc.description.referencesArystoteles, Polityka, przekł. L. Piotrowicz, http://katedra.uksw.edu.pl/biblioteka/arystoteles_polityka.pdf.pl
dc.description.referencesBała P., Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesFeinberg J., Freedom and Fulfillment: Philosophical Essays, Princeton University Press, Princeton 1992.pl
dc.description.referencesHart S., Cohen C. P., Erickson M. F., Flekkøy M., Prawa dzieci w edukacji, przekł. S. Pikiel, GWP, Gdańsk 2006.pl
dc.description.referencesHume D., Traktat o naturze ludzkiej, t. 2, przekł. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1963.pl
dc.description.referencesKant I., O pedagogice, przekł. D. Sztobryn, DAJAS, Łódź 1999.pl
dc.description.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.pl
dc.description.referencesKonwencja o prawach dziecka, Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526.pl
dc.description.referencesKozak M., Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesLocke J., Dwa traktaty o rządzie, przekł. Z. Rau, PWN, Warszawa 1992.pl
dc.description.referencesMikosz J., Prawo do nauki, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, R. Wieruszewski (red.), Ossolineum, Wrocław 1991.pl
dc.description.referencesMills C., The Child’s Right to an Open Future?, „Journal of Social Philosophy” 2003, vol. 34/4, XII.pl
dc.description.referencesRawls J., Teoria sprawiedliwości, przekł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa 2013.pl
dc.description.pages14-25pl
dc.description.volume2(4)pl
dc.description.firstpage14-
dc.description.lastpage25-
dc.identifier.citation2Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PANpl
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons