REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3745
Tytuł: Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań ochrony zdrowia
Inne tytuły: Cooperation of non-governmental organisations and local governments in health care system
Autorzy: Lar, Katarzyna
Holecki, Tomasz
Syrkiewicz-Świtała, Magdalena
Sobczyk, Karolina
Wróblewski, Michał
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia
organizacje pozarządowe
jednostki samorządu terytorialnego
health care system
non-governmental organisation
local government
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-sty-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (76) 2015, s. 186-203
Abstrakt: Wspólnym celem organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, w tym również w zakresie ochrony zdrowia. Forma i głębokość wzajemnych relacji, zwłaszcza na poziomie lokalnym, jest terytorialnie zróżnicowana. Materiał badawczy zebrano przy użyciu techniki ankiety internetowej (CAWI) oraz wywiadu telefonicznego (CATI). W ogólnopolskim badaniu wzięły udział: 207 gminy, 204 starostwa powiatowe oraz 14 urzędów marszałkowskich. Do najczęściej wymienianych korzyści wynikających ze współpracy z organizacjami trzeciego sektora należy zaliczyć: działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób, skuteczność realizacji powierzonych zadań oraz szeroki dostęp do grupy docelowej. Trudności zaobserwowano w zakresie: ograniczonych środków finansowych, niewystarczającej liczby organizacji chętnych do kooperacji oraz braku wykwalifikowanej kadry.
The common aim of non-governmental organisations and local governments is to satisfy the needs of inhabitants, also in the area of the health care system. The form and depth of the mutual relations, especially on a local level, is territorially diversified. The data were obtained by means of a nationwide survey, using the Computer-Assisted Web Interview (CAWI) method and the Computer-Assisted Telephone Interview (CATI) method. The study sample comprised 207 communities, 204 district towns, and 14 regional self-governments. Activities in health promotion and disease prevention, greater efficiency of activity, and broad access to target groups were the most frequently mentioned benefits of cooperation with nongovernmental organisations. On the other hand, limited financial assets, insufficient number of organisations eager for cooperation, and lack of qualified staff were the greatest difficulties in the respondents’ opinion.
Afiliacja: Katarzyna Lar - Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Tomasz Holecki - Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Magdalena Syrkiewicz-Świtała - Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Karolina Sobczyk - Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Michał Wróblewski - Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
E-mail: Katarzyna Lar: klar@sum.edu.pl
Tomasz Holecki: tholecki@sum.edu.pl
Magdalena Syrkiewicz-Świtała: mswitala@sum.edu.pl
Karolina Sobczyk: kesobczyk@gmail.com
Michał Wróblewski: mwroblewski@sum.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3745
DOI: 10.15290/ose.2015.04.76.12
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 4(76)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
12_Katarzyna Lar.pdf398,94 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.