REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3738
Tytuł: Koncepcje polityki kształtowania ładu gospodarczego a reguły fiskalne w Republice Federalnej Niemiec
Inne tytuły: Economic order policies and fiscal rules in Federal Republic of Germany
Autorzy: Moszyński, Michał
Pysz, Piotr
Słowa kluczowe: ordoliberalizm
polityka ładu gospodarczego
reguły fiskalne
ordoliberalism
economic order policy
fiscal rules
Data wydania: 2015
Data dodania: 12-sty-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (76) 2015, s. 72-84
Abstrakt: W opracowaniu podjęto kwestię ogólnych koncepcji polityki ładu gospodarczego i ich aplikacji na przykładzie reguł fiskalnych stosowanych w polityce gospodarczej przez Niemcy. W rozważaniach autor wyszedł z założenia, iż tylko dzięki polityce ładu gospodarczego można rozwiązać nabrzmiałe problemy finansów publicznych w krajach Europy, wynikające z polityki dyskrecjonalnej. Na wstępie przybliżono główne założenia polityki ładu gospodarczego, po czym omówiono reguły fiskalne w Republice Federalnej Niemiec (RFN), które następnie poddano krytycznej analizie z perspektywy ordoliberalnej teorii ładu gospodarczego.
The paper addresses the general concepts of economic order policies (Ordnungspolitik) and their application, as exemplified by the rules used in German economic policy. The author's premise is that only an economic order policy can solve urgent problems of European public finance sectors resulting from the long term discretionary policy. Firstly, the key objectives of the policy of economic order are introduced, then the fiscal rules applied in Germany are discussed, and are subsequently subjected to critical analysis from the perspective of the ordoliberal theory of economic order.
Afiliacja: Michał Moszyński – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Piotr Pysz – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, FachhochschulefürWirtschaftund Technik Vechta/Oldenburg
E-mail: Michał Moszyński: moszyn@umk.pl
Piotr Pysz: pyszpiotr@googlemail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/3738
DOI: 10.15290/ose.2015.04.76.05
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 4(76)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05_Moszynski_Pysz.pdf254,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.