REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3738
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMoszyński, Michał-
dc.contributor.authorPysz, Piotr-
dc.date.accessioned2016-01-12T14:34:45Z-
dc.date.available2016-01-12T14:34:45Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (76) 2015, s. 72-84pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3738-
dc.description.abstractW opracowaniu podjęto kwestię ogólnych koncepcji polityki ładu gospodarczego i ich aplikacji na przykładzie reguł fiskalnych stosowanych w polityce gospodarczej przez Niemcy. W rozważaniach autor wyszedł z założenia, iż tylko dzięki polityce ładu gospodarczego można rozwiązać nabrzmiałe problemy finansów publicznych w krajach Europy, wynikające z polityki dyskrecjonalnej. Na wstępie przybliżono główne założenia polityki ładu gospodarczego, po czym omówiono reguły fiskalne w Republice Federalnej Niemiec (RFN), które następnie poddano krytycznej analizie z perspektywy ordoliberalnej teorii ładu gospodarczego.pl
dc.description.abstractThe paper addresses the general concepts of economic order policies (Ordnungspolitik) and their application, as exemplified by the rules used in German economic policy. The author's premise is that only an economic order policy can solve urgent problems of European public finance sectors resulting from the long term discretionary policy. Firstly, the key objectives of the policy of economic order are introduced, then the fiscal rules applied in Germany are discussed, and are subsequently subjected to critical analysis from the perspective of the ordoliberal theory of economic order.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectordoliberalizmpl
dc.subjectpolityka ładu gospodarczegopl
dc.subjectreguły fiskalnepl
dc.subjectordoliberalismpl
dc.subjecteconomic order policypl
dc.subjectfiscal rulespl
dc.titleKoncepcje polityki kształtowania ładu gospodarczego a reguły fiskalne w Republice Federalnej Niemiecpl
dc.title.alternativeEconomic order policies and fiscal rules in Federal Republic of Germanypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2015.04.76.05-
dc.description.EmailMichał Moszyński: moszyn@umk.plpl
dc.description.EmailPiotr Pysz: pyszpiotr@googlemail.compl
dc.description.AffiliationMichał Moszyński – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniupl
dc.description.AffiliationPiotr Pysz – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, FachhochschulefürWirtschaftund Technik Vechta/Oldenburgpl
dc.description.referencesAkerlof G. A., Shiller R. J. 2009 Animal Spirits. How Human Psychology Drives The Economy, And Why It Matters For Global Capitalism, Princeton University Press, Princeton, Oxford.pl
dc.description.referencesAlesina A., Perotti R. 1996 Budget Deficits and Budget Institutions, International Monetary Fund, „IMF Working Paper”, no. 52.pl
dc.description.referencesBundesfinanzministerium 2014a Bundeskabinett beschließt Haushaltsentwurf 2015, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2014/07/2014-07-02-PM30.html, data wejścia: 10.07.2014].pl
dc.description.referencesBundesfinanzministerium 2014b Kompendium zur Verschuldungsregel des Bundes gemäß Artikel 115 Grundgesetz, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.bundesfinanzministerium.de, data wejścia: 20.06.2014].pl
dc.description.referencesHayek, F. A. von 2002 Grundsätze einer liberalen Gesellschaftsordnung, Mohr Siebeck, Tübingen.pl
dc.description.referencesHayek, F. A. von 2003 Rechtsordnung und Handelnsordnung. Aufsätze zur Ordnungsökonomik, J. C. B., Mohr (Paul Siebeck), Tübingen.pl
dc.description.referencesKopits G., Symansky S. 1998 Fiscal Policy Rules, International Monetary Fund, „Occasional Paper”, no. 192.pl
dc.description.referencesLexikon der Volkswirtschaft 1994, Verlag Moderne Industrie, Landsberg am Lech.pl
dc.description.referencesMoszyński M. 2009 Wybrane reguły fiskalne w Szwajcarii i Republice Federalnej Niemiec – droga ku zrównoważonym finansom publicznym?, „AUNC Ekonomia”, z. 391.pl
dc.description.referencesPysz P. 2008 Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesPysz P. 2011 Neuaufstellung oder Erweiterung der Ökonomie? – Ein Tagungsbericht, „Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik”, nr 129.pl
dc.description.referencesPysz P. 2013 Neoliberalizm, keynesizm versus ordoliberalizm a światowy ład gospodarczy, [w:] Polska i Rosja w procesie globalnej integracji i dywersyfikacji, J. Kotowicz-Jawor (red.), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.pl
dc.description.referencesSadowski Z. 2011 Przez ciekawe czasy – rozmowy z Pawłem Kozłowskim o życiu, ludziach i zdarzeniach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.pl
dc.description.referencesSchick A. 2003 The Role of Fiscal Rules in Budgeting, „OECD Journal on Budgeting”, vol. 3, Issue 3, OECD Publishing, DOI: 10.1787/budget-v3-art14-en.pl
dc.description.referencesSchumpeter J. A. 1960 Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl
dc.description.referencesSchumpeter J. A. 1993 Kapitalismus. Sozialismus und Demokratie, Francke-Verlag, Tübingen-Basel.pl
dc.description.referencesStabilitätsrat, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.stabilitaetsrat.de, data wejścia: 10.06.2014].pl
dc.description.referencesStatistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 1. September 2014 – 307/14, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2014/09/PD14_307_813.html, data wejścia: 10.07.2014].pl
dc.description.referencesStreeck W. 2013 Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, Suhrkamp, Suhrkamp.pl
dc.description.referencesThurow L. C. 1999 Przyszłość kapitalizmu: Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.pl
dc.description.referencesTraktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, Dz. U. 2013, poz. 1258.pl
dc.description.pages72-84pl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 4(76)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05_Moszynski_Pysz.pdf254,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.