REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/353
Tytuł: Mniejszość ukraińska w warunkach przeobrażeń ze szczególnym uwzględnieniem narodu kulturowego
Inne tytuły: Transformations of Ukrainian minority in Podlaskie Voivodeship with particular reference to cultural nation
Autorzy: Nikitorowicz, Andrzej
Słowa kluczowe: cultural nation
creating nations
national identity
national minority
naród kulturowy
tworzenia się narodów
tożsamość narodowa
mniejszość narodowa
Data wydania: 2012
Data dodania: 31-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XIX, 2012, s. 73-95
Abstrakt: For two hundred years we have been witnesses of increasing of nations and nothing is heralding the end of this process. The author is trying to describe, at least partially, possible national and ethnic processes on borderlands of Poland and the European Union. These processes are presented on the example of the analysis of chosen indicators being characteristic of an indigenous Ukrainian minority in Podlasie and its transformation. The author is trying to show nation-creating processes in the borderland, possibilities of transformations and possible ends to which these processes can lead the given group. As one of the possible ends of this process, there is presented a theoretical concept of the cultural nation. The article is divided into three parts: 1) a theoretical part, a description of the assumption of cultural nation 2) a description of the current conditions of the Ukrainian minority in Podlasie, and 3) available ways of the evolution and the development of this national group.
URI: http://hdl.handle.net/11320/353
DOI: 10.15290/pss.2012.19.05
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (ISoc)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2012, tom XIX

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_19_Nikitorowicz.pdf172,52 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.