REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/348
Tytuł: Rusini – nacja niespełniona
Inne tytuły: The Ruthenians - an unfulfilled nation
Autorzy: Pawluczuk, Włodzimierz
Słowa kluczowe: Ruthenians
Grand Duchy of Lithuania
a nation
the ethnic group
Rusini
Wielkie Księstwo Litewskie
naród
grupa etniczna
Data wydania: 2012
Data dodania: 30-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XIX, 2012, s. 21-31
Abstrakt: The article is devoted to the origin of the term “Ruthenia” and “Ruthenian”, the process of developing the “Ruthenian nation” interrupted by the Union of Lublin, which divided the area inhabited by the Ruthenians into Lithuania and the Crown, the collapse of the Ruthenian religious-ethnic community and shaping two nations within its limits – Ukrainian and Belarusian, as well as the remains of the previous Ruthenian awareness in the peripheries of such developed nations: Lemkos, Boikos, Zakarpattia Ruthenians and Slovakian Ruthenians, as well as the awareness of many Podlasie Orthodox inhabitants. At the beginning of its expansion, the Grand Duchy of Lithuania was of a Ruthenian nature. 80% of this vast country’s inhabitants were Ruthenians. They also prevailed among the elites. Moreover, Ruthenian was the country’s official language. The elites were gradually polonized converting themselves into Catholicism. Nevertheless, they remained closely related to the ethnic tradition of this area participating in the creation of national ideas. It is particularly apparent in Belarus, where the authors of Belarusian contemporary literary language and Belarusian literature were writers and artists derived just from these communities. I would like to depict in this article a role of civilization (mainly religion), ethnic (mainly language) and political factors (the state) in shaping the present ethnicnational map within this “post-Ruthenian” area.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/348
DOI: 10.15290/pss.2012.19.02
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (ISoc)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2012, tom XIX

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_19_Pawluczuk.pdf126,04 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.