REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3418
Tytuł: З вышыні нацыянальных прыярытэтаў
Inne tytuły: Людміла Сінькова, Паміж тэкстам і дыскурсам: беларуская літаратура ХХ—ХХІ стст. Гісторыя, кампаратывістыка і крытыка, Мінск 2013, сс. 296
Autorzy: Чыквін, Ян
Słowa kluczowe: recenzja
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 359-363
Opis: Ян Чыквiн - Беласток
URI: http://hdl.handle.net/11320/3418
DOI: 10.15290/bb.2014.06.28
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6
Varia (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Czykwin_[recenzja_1].pdf120,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.