REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3351
Tytuł: Szkolnictwo wyższe na Litwie w okresie 1989-2014 – od interwencjonizmu do liberalizmu
Inne tytuły: Higher education in Lithuania during 1989-2014: from interventionism to liberalism
Autorzy: Wołkonowski, Jarosław
Słowa kluczowe: polityka szkolnictwa wyższego
model edukacji wyższej
finansowanie szkolnictwa wyższego
regulowanie (interwencjonizm) państwowe
liberalny model „koszyk studenta”
higher education policy
model of higher education
higher education funding
state regulation (interventionism)
liberal model of student vouchers
Data wydania: 2015
Data dodania: 20-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (75) 2015, s. 180-192
Abstrakt: W artykule dokonano analizy reformy szkolnictwa wyższego na Litwie, przeprowadzonej w okresie 19892014. Pierwszym etapem było utworzenie dwufilarowego modelu szkolnictwa wyższego – uniwersytety i kolegia. Kolejny etap stanowiło zbudowanie prywatnego sektora szkolnictwa wyższego w obu filarach. Końcowym etapem reformy było wprowadzenie liberalnego narzędzia „koszyka studenta”, co zmieniło finansowanie edukacji wyższej. Decyzją sądu konstytucyjnego Litwy w grudniu 2011 roku takie rozwiązania finansowania szkolnictwa wyższego ograniczono tylko do uczelni państwowych. Liberalny model finansowania szkolnictwa wyższego zostawiono tylko dla 10% kwoty finansów przyznanych na szkolnictwo wyższe.
The paper analyses the reform of higher education in Lithuania conducted in the period 1989-2014. The first step was to create a binary model of higher education, consisting of universities and colleges. The next step was to build a private sector of both types of higher education institutions. The final stage of the reform was the introduction of liberal instruments, i.e. student vouchers, which changed the financing of higher education. According to the decision of the Constitutional Court of Lithuania in December 2011, this type of funding is limited only to state universities. The liberal model of financing higher education in 2012 concerned only 10% of the amount allocated for this purpose.
Afiliacja: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: wolkonowski@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3351
DOI: 10.15290/ose.2015.03.75.13
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEI)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 3(75)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
13_Jarosław WOŁKONOWSKI.pdf383,48 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.