REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3351
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorWołkonowski, Jarosław-
dc.date.accessioned2015-10-20T12:19:22Z-
dc.date.available2015-10-20T12:19:22Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (75) 2015, s. 180-192pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3351-
dc.description.abstractW artykule dokonano analizy reformy szkolnictwa wyższego na Litwie, przeprowadzonej w okresie 19892014. Pierwszym etapem było utworzenie dwufilarowego modelu szkolnictwa wyższego – uniwersytety i kolegia. Kolejny etap stanowiło zbudowanie prywatnego sektora szkolnictwa wyższego w obu filarach. Końcowym etapem reformy było wprowadzenie liberalnego narzędzia „koszyka studenta”, co zmieniło finansowanie edukacji wyższej. Decyzją sądu konstytucyjnego Litwy w grudniu 2011 roku takie rozwiązania finansowania szkolnictwa wyższego ograniczono tylko do uczelni państwowych. Liberalny model finansowania szkolnictwa wyższego zostawiono tylko dla 10% kwoty finansów przyznanych na szkolnictwo wyższe.pl
dc.description.abstractThe paper analyses the reform of higher education in Lithuania conducted in the period 1989-2014. The first step was to create a binary model of higher education, consisting of universities and colleges. The next step was to build a private sector of both types of higher education institutions. The final stage of the reform was the introduction of liberal instruments, i.e. student vouchers, which changed the financing of higher education. According to the decision of the Constitutional Court of Lithuania in December 2011, this type of funding is limited only to state universities. The liberal model of financing higher education in 2012 concerned only 10% of the amount allocated for this purpose.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectpolityka szkolnictwa wyższegopl
dc.subjectmodel edukacji wyższejpl
dc.subjectfinansowanie szkolnictwa wyższegopl
dc.subjectregulowanie (interwencjonizm) państwowepl
dc.subjectliberalny model „koszyk studenta”pl
dc.subjecthigher education policypl
dc.subjectmodel of higher educationpl
dc.subjecthigher education fundingpl
dc.subjectstate regulation (interventionism)pl
dc.subjectliberal model of student voucherspl
dc.titleSzkolnictwo wyższe na Litwie w okresie 1989-2014 – od interwencjonizmu do liberalizmupl
dc.title.alternativeHigher education in Lithuania during 1989-2014: from interventionism to liberalismpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2015.03.75.13-
dc.description.Emailwolkonowski@uwb.edu.plpl
dc.description.AffiliationWydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesAntonowicz D. 2005 Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl
dc.description.referencesDepartament Statystyki Litwy, Kolegia na Litwie, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1443&status=A, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesDepartament Statystyki Litwy, Liczba przyjętych na studia do kolegiów, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=15 92&status=A, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesDepartament Statystyki Litwy, Liczba przyjętych na studia do uniwersytetów, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1593&status=A, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesDepartament Statystyki Litwy, Liczba studentów w kolegiach na Litwie, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1444 &status=A, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesDepartament Statystyki Litwy, Liczba studentów w szkołach podwyższonych, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1668&status=N, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesDepartament Statystyki Litwy, Liczba studentów w uniwersytetach na Litwie, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id =1714&status=A, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesDepartament Statystyki Litwy, Liczba szkół podwyższonych, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1228&status=N, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesDepartament Statystyki Litwy, Liczba uczelni, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1494&status=A, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesDepartament Statystyki Litwy, Liczba uczniów i studentów, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1501&status=A, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesDepartament Statystyki Litwy, Środki i dochody uczelni, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1493&status=A, da-ta wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesEurostat, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ nui/submitViewTableAction.do, data wejścia: 25.05.2014.pl
dc.description.referencesEurostat, Expenditure on education as % of GDP or public expenditure, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesKonstytucja Republiki Litewskiej, (Lietuvos Respublikos Konstitucija), 1992, Valstybės žinios, 1992-11-30, nr 33-1014.pl
dc.description.referencesMarszałek A. 2010 Rola uczelni w regionie, Difin, Warszawa.pl
dc.description.referencesRozporządzenie Ministra Oświaty i Nauki z dnia 12 lutego 2013 roku, nr V-107 – O preliminarnej liczbie finansowanych miejsc przez państwo na studiach pierwszego stopnia i jednolitych w 2013 roku (Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2013 metais priimami studentai, skaičiaus), Valstybės žinios, 2013-02-14, nr 17-839), dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.lrs.lt/ pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442988&p_tr2=2, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesRozporządzenie Ministra Oświaty i Nauki z dnia 13 lutego 2014 roku – O preliminarnej liczbie finansowanych miejsc przez państwo na studiach pierwszego stopnia i jednolitych w 2014 roku (Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2014 metais priimami studentai, skaičiaus), Teisės aktų registras, 2014-02-14, nr 2014-01573, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=465964&p_tr2=2, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesRozporządzenie Ministra Oświaty i Nauki z dnia 2 czerwca 2009 roku, nr ISAK-1163 – O preliminarnej liczbie finansowanych miejsc przez państwo na studiach pierwszego stopnia i jednolitych w 2009 roku (Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2009 metais priimami studentai, skaičiaus), Valstybės žinios, 2009-06-06, nr 67-2731, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=345476&p_tr2=2, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesRozporządzenie Ministra Oświaty i Nauki z dnia 23 lutego 2012 roku, nr V-324 – O preliminarnej liczbie finansowanych miejsc przez państwo na studiach pierwszego stopnia i jednolitych w 2012 roku, (Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2012 metais priimami studentai, skaičiaus), Valstybės žinios, 2012-02-28, nr 25-1186, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=418992&p_tr2=2, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesRozporządzenie Ministra Oświaty i Nauki z dnia 29 listopada 2013 roku, nr V-1166 – O zatwierdzeniu normatywnych cen studiów na wyższych uczelniach dla studentów przyjętych w 2014 roku (Dėl studentų, priimamų 2014 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo), Valstybės žinios, 2013-12-05, nr 124-6347, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=461341&p_ tr2=2, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesRozporządzenie Ministra Oświaty i Nauki z dnia 31 marca 2011 roku, nr V-541 – O preliminarnej liczbie finansowanych miejsc przez państwo na studiach pierwszego stopnia i jednolitych w 2011 roku (Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2011 metais priimami studentai, skaičiaus), (Valstybės žinios, 2011-04-09, nr 42-2017, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=396218&p_tr2=2, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesRozporządzenie Ministra Oświaty i Nauki z dnia 5 marca 2010 roku, nr V-302 – O preliminarnej liczbie finansowanych miejsc przez państwo na studiach pierwszego stopnia i jednolitych w 2010 roku (Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2010 metais priimami studentai, skaičiaus), Valstybės žinios, 2010-03-16, nr 30-1401, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366857&p_tr2=2, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesSejm Republiki Litewskiej, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://lrs.lt, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesStatistical Yearbook of Lithuania 1989, 1990, Statistics Lithuania, Vilnius.pl
dc.description.referencesStatistical Yearbook of Lithuania 1994-1995, 1995, Statistics Lithuania, Vilnius.pl
dc.description.referencesStatistical Yearbook of Lithuania 1995-1996, 1996, Statistics Lithuania, Vilnius.pl
dc.description.referencesStatistical Yearbook of Lithuania 1996, 1996, Statistics Lithuania, Vilnius.pl
dc.description.referencesThieme J. K. 2009 Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku Polska Europa USA, Difin, Warszawa.pl
dc.description.referencesUchwała Sądu Konstytucyjnego z dnia 22 grudnia 2011 roku – O zgodności ustawy o nauce i studiach Republiki Litewskiej (redakcja z 30 kwietnia 2009 roku) z Konstytucją Republiki Litewskiej (Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (2009 m. balandžio 30 d. redakcija) nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai), Valstybės žinios, 2011-12-28, nr 160-7591.pl
dc.description.referencesUchwała Sądu Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2002 roku – O zgodności ustawy szkolnictwa wyższego Republiki Litewskiej 8 artykułu 5 części, 9 artykułu 3 części, 22 artykułu 3 części, 5 części: 10, 11 i 12 punktów, 24 artykułu 1 części: 1, 2 i 5 punktów, 2 i 7 części, 42 artykułu 4 części, 60 artykułu, 61 artykułu 1 części, 62 artykułu 1 części i 65 artykułu 1 i 2 części z Konstytucją Republiki Litewskiej (Dėl Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 8 straipsnio 5 dalies, 9 straipsnio 3 dalies, 22 straipsnio 3 dalies, 5 dalies: 10, 11 ir 12 punktų, 24 straipsnio 1 dalies: 1, 2 ir 5 punktų, 2 ir 7 dalių, 42 straipsnio 4 dalies, 60 straipsnio, 61 straipsnio 1 dalies, 62 straipsnio 1 dalies ir 65 straipsnio 1 ir 2 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai), dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.lrkt.lt/dokumentai/2002/n020205.htm (publikacja tylko w wersji elektronicznej), data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesUstawa o nauce i studiach Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublokos mokslo ir studijų įstatymas), Valstybės žinios, 2012-05-08, nr 53-2639, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474734, data wejścia: 25.05.2014].pl
dc.description.referencesWołkonowski J. 2008-2009a Reforma szkolnictwa wyższego na Litwie, [w:] Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 2008-2009, T. 7-8, A. Grynia (red.), Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Wilno.pl
dc.description.referencesWołkonowski J. 2008-2009b Wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku a reforma szkolnictwa wyższego na Litwie, [w:] Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 2008-2009, T 7-8., A. Grynia (red.), Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Wilno.pl
dc.description.referencesWołkonowski J. 2009 Aspekt polityczny reformy nauki i szkolnictwa wyższego na Litwie w latach 2007-2009, [w:] Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej: teoria i praktyka, E. Kużelewska, A. Bartnicki (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl
dc.description.referencesŽelvys R. 2013 Švietimo politika: istorija ir dabartis, lietuvos aukštojo mokslo studijų finansavimo politika: istorinė raida ir „studento krepšelio“ modelio įdiegimo padariniai, „Acta Paedagogica Vilnensia”, nr 31, Vilnius.pl
dc.description.referencesZymonik Z. 2010 Uczelnia wyższa jako organizacja trzeciej generacji, [w:] Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy, M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEI)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 3(75)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
13_Jarosław WOŁKONOWSKI.pdf383,48 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.