REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3345
Tytuł: Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowych
Inne tytuły: Role of foreign direct investment in R&D activty of transnational corporations
Autorzy: Cudowska-Sojko, Anna
Grzybowska, Agnieszka
Słowa kluczowe: korporacje transnarodowe
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
badania i rozwój
transnational corporations
foreign direct investment
research and development
Data wydania: 2015
Data dodania: 20-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (75) 2015, s. 95-106
Abstrakt: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są ważnym czynnikiem dynamizacji sektora badawczo-rozwojowego. Przyczyniają się one także do technologicznego unowocześniania gospodarki kraju przyjmującego obcy kapitał. Jednym ze sposobów transferu technologii jest realizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez korporacje transnarodowe. Celem artykułu jest próba określenia wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, dokonywanych przez korporacje transnarodowe, na transfer technologii w gospodarce współczesnej. Zastosowana metoda badawcza obejmuje analizę źródeł literaturowych oraz statystycznych, dotyczących zagadnień związanych z bezpośrednimi inwestycjami, transferem technologii, jak również korporacji transnarodowych.
Foreign Direct Investment is an important factor strengthening the R&D sector. It contributes to the technological modernization of the economies of countries absorbing foreign capital. One method of technology transfer is the implementation of foreign direct investment by transnational corporations. The aim of the paper is to assess the influence of foreign direct investment made by transnational corporations on technology transfer in the contemporary economy. Research methods applied in the paper include analysis of the literature and analysis of statistical data related to direct investment, technology transfer, and transnational corporations.
Afiliacja: Anna Cudowska-Sojko – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
Agnieszka Grzybowska – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Anna Cudowska-Sojko: a.cudowskasojko@uwb.edu.pl
Agnieszka Grzybowska: a.grzybowska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3345
DOI: 10.15290/ose.2015.03.75.07
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 3(75)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
07_Anna CUDOWSKA.pdf335,28 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.