REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3343
Tytuł: Zmiana aktywności innowacyjnej kraju w reakcji na kryzys
Inne tytuły: Change of country’s innovation activity in response to crisis
Autorzy: Szajt, Marek
Słowa kluczowe: aktywność innowacyjna
wydatki na działalność B+R
patent
badacze
model panelowy
innovative activity
gross expenditure on R&D
patent
researchers
panel model
Data wydania: 2015
Data dodania: 20-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (75) 2015, s. 61-74
Abstrakt: Treść artykułu dotyczy aktywności innowacyjnej, mierzonej aktywnością patentową w Europie. Jej poziom, zależny od czynników, takich jak: nakłady, zasoby ludzkie, zamożność gospodarki, został przeanalizowany w ujęciu długo- i krótkookresowym. W połączeniu z analizą statystyczną pozwoliło to na przeprowadzenie analizy komparatywnej tego zjawiska sprzed kryzysu finansowego i w okresie po nim. W pracy zastosowano metody wielowymiarowej analizy statystycznej i ekonometrii przestrzennej. Podstawą badań był model przestrzenno-czasowy z dekompozycją wyrazu wolnego, wykorzystujący mechanizm korekty błędem. Celem było wskazanie różnic w poziomie aktywności innowacyjnej w okresie przed kryzysem i w trakcie wychodzenia z niego. W pracy posłużono się danymi EUROSTAT-u, OECD i WIPO.
Treść artykułu dotyczy aktywności innowacyjnej, mierzonej aktywnością patentową w Europie. Jej poziom, zależny od czynników, takich jak: nakłady, zasoby ludzkie, zamożność gospodarki, został przeanalizowany w ujęciu długo- i krótkookresowym. W połączeniu z analizą statystyczną pozwoliło to na przeprowadzenie analizy komparatywnej tego zjawiska sprzed kryzysu finansowego i w okresie po nim. W pracy zastosowano metody wielowymiarowej analizy statystycznej i ekonometrii przestrzennej. Podstawą badań był model przestrzenno-czasowy z dekompozycją wyrazu wolnego, wykorzystujący mechanizm korekty błędem. Celem było wskazanie różnic w poziomie aktywności innowacyjnej w okresie przed kryzysem i w trakcie wychodzenia z niego. W pracy posłużono się danymi EUROSTAT-u, OECD i WIPO.
Afiliacja: Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
E-mail: marszajt@zim.pcz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3343
DOI: 10.15290/ose.2015.03.75.05
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 3(75)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05_Marek SZAJT.pdf748,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.