REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3341
Tytuł: Przestrzenne migracje ludności w krajach transformujących się a funkcjonowanie rynków pracy
Inne tytuły: Spatial migration in transition countries and labour market performance
Autorzy: Jarmołowicz, Wacław
Kuźmar, Sławomir
Słowa kluczowe: mobilność przestrzenna
zasoby pracy
regionalne rynki pracy
spatial labour mobility
labour resources
regional labour markets
Data wydania: 2015
Data dodania: 20-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (75) 2015, s. 32-45
Abstrakt: Czy mobilność zasobu pracy ma znaczenie dla funkcjonowania regionalnych rynków pracy w krajach transformujących się. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, iż mimo występowania dużych dysproporcji pomiędzy regionalnymi rynkami pracy, znaczenie mobilności zasobu pracy dla redukowania tych dysproporcji w krajach, takich jak: Czechy, Węgry, Polska, Słowacja oraz Słowenia jest bardzo ograniczone. Niewielka jest także skala samych migracji – między tymi krajami oraz w ich ramach – a więc zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Analiza empiryczna potwierdziła, że choć relacja pomiędzy migracjami zasobu pracy a zmiennymi opisującymi regionalne rynki pracy w badanych krajach była statystycznie istotna, to ich ekonomiczne znaczenie było bardzo niewielkie.
Is spatial labour mobility important for the functioning of regional labour markets in transition countries? The results of the analysis show that, despite the existence of some major disparities among regional labour markets, the scale of spatial mobility (both cross-regional and cross-national) in such countries as the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, and Slovenia is very limited. Also limited is the scale of both external and internal migration in these countries. Although the relationship between the analyzed indicators of migration and the variables describing regional labour markets proved to be statistically significant, its economic relevance is negligent.
Afiliacja: Wacław Jarmołowicz – Instytut Nauk Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Sławomir Kuźmar – Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
E-mail: Wacław Jarmołowicz: waclaw.jarmolowicz@ue.poznan.pl
Sławomir Kuźmar: slawomir.kuzmar@ue.poznan.pl
Sponsorzy: Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/00802
URI: http://hdl.handle.net/11320/3341
DOI: 10.15290/ose.2015.03.75.03
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 3(75)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
03_Wacław JARMOŁOWICZ_Sławomir KUŹMAR.pdf307,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.