REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3340
Tytuł: Teoria rozwoju gospodarczego i „twórczej destrukcji” Schumpetera oraz jej aktualność
Inne tytuły: Validity of economic development theory and Schumpeter’s creative destruction in modern times
Autorzy: Zagóra-Jonszta, Urszula
Słowa kluczowe: Joseph Alois Schumpeter
kreatywna destrukcja
rozwój ekonomiczny
creative destruction
economic development
Data wydania: 2015
Data dodania: 20-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (75) 2015, s. 20-31
Abstrakt: Artykuł ma na celu zapoznanie się z założeniami teorii rozwoju społecznego i „twórczej destrukcji” Josepha Aloisa Schumpetera oraz wykazanie aktualności jego poglądów. Decydującą rolę w rozwoju gospodarczym, zdaniem Austriaka, odgrywają przedsiębiorcy-innowatorzy podejmujący ryzyko wprowadzania nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych do gospodarki, dzięki którym może się ona rozwijać. Jednocześnie w cyklicznym rozwoju gospodarki pojawia się proces „twórczej destrukcji”, polegający na likwidacji przestarzałych, nienadążających za postępem firm, w których miejsce powstają nowoczesne. Ta koncepcja ma współcześnie wielu zwolenników, którzy chętnie ją wykorzystują do usprawiedliwienia procesów zachodzących w gospodarce.
The main goal of this paper is to examine Schumpeter’s theory of economic development and creative destruction and prove that his views are still relevant. According to the Austrian economist, a decisive role in economic development is played by entrepreneurs-innovators, who take the risk of introducing new technical or organizational solutions to an economy, thanks to which the economy can grow. At the same time, the cyclical development of the economy involves the process of “creative destruction”, which consists in elimination of companies unable to keep pace with economic progress and replacing them with new, more modern ones. Today, this concept still has many followers eager to use it to justify the processes taking place in the economy.
Afiliacja: Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
E-mail: urszula.zagora-jonszta@ue.katowice.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3340
DOI: 10.15290/ose.2015.03.75.02
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 3(75)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
02_Urszula ZAGORA.pdf290,6 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)