REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/333
Tytuł: Kapitał naturalny jako kategoria socjologiczna
Inne tytuły: Natural capital as a sociological category
Autorzy: Górnicki, Konrad
Słowa kluczowe: constructivism
ecological consciousness
interests
natural environment
natural capital
natural resources
value
wildlife
konstruktywizm
świadomość ekologiczna
zainteresowania
środowisko naturalne
kapitał naturalny
zasoby naturalne
wartośc
przyroda,
Data wydania: 2012
Data dodania: 21-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XX, 2012, s. 271-296
Abstrakt: The article outlines the notion of natural capital and its usefulness in a sociological analysis. It presents the perspectives on the environment, including the social constructionist approach. The work emphasizes the meaning of natural capital (and associated interests) within ecological consciousness research. It also explores the problem of evaluating the social value of natural capital. The author attempts to present the possible linkages between natural capital research and sociology of borderlands.
Afiliacja: Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: kongore@interia.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/333
DOI: 10.15290/pss.2012.20.15
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (ISoc)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2012, tom XX

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_20_Gornicki.pdf339,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.