REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3304
Tytuł: Wpływ klastra „Grono Targowe Kielce” na rozwój województwa świętokrzyskiego
Inne tytuły: Impact of “Kielce Trade Fair” cluster on development of Świętokrzyskie Voivodeship
Autorzy: Pastuszka, Sławomir
Słowa kluczowe: ,,Grono Targowe Kielce”
branża targowa
województwo świętokrzyskie
rozwój
Kielce Trade Fair
fair trade industry
Świętokrzyskie Voivodeship
development
Data wydania: 2015
Data dodania: 7-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 2 (74) 2015, s. 182-193
Abstrakt: Podstawowym celem artykułu jest prezentacja klastra „Grono Targowe Kielce” (GKT) i wpływu jego działalności na rozwój regionu świętokrzyskiego. W tym celu wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu oraz metodę statystyki opisowej. Na podstawie przeglądu literatury wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z klastrami, przedstawiono zasadnicze ich cechy, zalety i wady oraz omówiono zadania i sposób działania klastra GTK. Jak wynika z analizy, podmioty skupione w klastrze, dzięki wzajemnej współpracy, mogą łatwiej przezwyciężać trudności i kryzysy, niż działając indywidualnie. Zinstytucjonalizowana współpraca podmiotów zrzeszonych w klastrze pozytywnie wpływa na rozwój województwa świętokrzyskiego przez kształtowanie rozwoju turystyki biznesowej, zaliczonej do inteligentnych specjalizacji regionu.
The main goal of this paper is to present the “Kielce Trade Fair” (KTF) cluster and the impact of its activity on the development of Świętokrzyskie Voivodeship. Based on a literature review, the paper explains the basic concepts associated with clusters, presents their characteristics, advantages, and disadvantages. Also presented are the tasks and way of operation of the KTF cluster. The analysis shows that thanks to mutual cooperation, the entities gathered in the KTF cluster can overcome difficulties and crises more easily than if they acted separately. The institutional cooperation of the entities centred in the cluster has a positive effect on the development of Świętokrzyskie Voivodeship through shaping the development of business tourism, which is one of the smart specialisations of the region.
Afiliacja: Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
E-mail: spastuszka@op.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3304
DOI: 10.15290/ose.2015.02.74.12
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 2(74)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
12_Sławomir PASTUSZKA.pdf400,43 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.