REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3265
Tytuł: Zawód, profesja i kultura profesjonalna
Inne tytuły: Job, profession and professional culture
Autorzy: Reduta, Michał
Słowa kluczowe: zawód
profesja
kultura profesjonalna
job
profession
professional culture
Data wydania: 2015
Data dodania: 1-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 2 (74) 2015, s. 100-118
Abstrakt: Celem pracy jest zarysowanie tematu profesji i kultury profesjonalnej w teorii organizacji i zarządzania oraz ukazanie ich istotnej roli w życiu poszczególnych osób, grup społecznych i organizacji. Artykuł przedstawia również interpretację zagadnienia profesji i profesjonalizacji w zarysie historycznym. Mimo że badania nad profesją i kulturą profesji były prowadzone już sto lat temu, to dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku zaczęto postrzegać kulturę zawodową oraz kulturę organizacji jako ważne dziedziny nauki o zarządzaniu. Różnorodność kultur poszczególnych grup społecznych może następować poprzez wspólnotę wykonywanej pracy i pozycję społeczną [Znaniecki, 1921].
This paper aims to outline the topic of profession and professional culture in the theory of organisation and management, and to emphasise their significant role in the lives of people, groups, and organisations. The author also presents an interpretation of profession and professionalisation from a historical perspective. Although research on profession and professional culture was already carried out one hundred years ago, it was only in the 1980s when professional culture and organisational culture came to be seen as important fields of management science. A diversification of the cultures of different social groups can be a result of shared work or the social position of their members [Znaniecki, 1921].
Afiliacja: Studium Doktoranckie, Akademia Leona Koźmińskiego
E-mail: michal.reduta @gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/3265
DOI: 10.15290/ose.2015.02.74.07
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 2(74)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
07_Michał REDUTA.pdf349,25 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.