REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3243
Tytuł: Józefa Życińskiego koncepcja transcendencji Boga jako głębi bytu
Inne tytuły: Joseph Życiński’s Idea of Transcendence of God as Depth of Being
Autorzy: Jasiński, Karol
Słowa kluczowe: God
transcendence
immanence
meaning of life
law of nature
Bóg
transcendencja
immanencja
sens życia
prawo natury
Data wydania: 2014
Data dodania: 16-wrz-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 26, 2014, s. 205-220
Abstrakt: The paper presents the idea of transcendence of God as depth of being in the philosophy of Józef Życiński (1948–2011). This idea has two main interpretations: moral (searching for the meaning of life by man and discovering it in the world of values) and ontological (the presence of some formal structures in the being of the world as the expression of the divine Logos). The paper consists of three parts: 1) a presentation of those aspects of human existence whose main feature is the question of the meaning of life, and the role of ethics, aesthetics and religion in answering it; 2) a presentation of the idea of God as the depth of the world and structure of laws, ideas and values; 3) a presentation of the aspiration of man to the harmony of life through the openness to the depth of existence in the moral and ontological aspects.
Nota biograficzna: Karol Jasiński – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Katedrze Filozofii i Antropologii Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
E-mail: karoljasinski@op.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3243
DOI: 10.15290/idea.2014.26.12
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2014, XXVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
12-Jasinski.pdf153,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.