REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3239
Tytuł: Kultura jako ekwilibium. Krytyczna filozofa Ernsta Cassirera
Inne tytuły: Culture as Equilibrium. Cassirer’s Critical Philosophy of Culture
Autorzy: Raube, Sławomir
Słowa kluczowe: unity of culture
cultural dimension
spiritual activity
freedom
society
jedność kultury
wymiar kulturowy
aktywność duchowa
wolność
społeczeństwo
Data wydania: 2014
Data dodania: 16-wrz-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 26, 2014, s. 143-155
Abstrakt: Cassirer was nearly always concerned with technical epistemological problems and philosophy of science, but in the last decades of his life he turned his attention to the history of ideas and culture. He was aware that culture also involves other aspects, such as mythical thinking, social needs to build up an effective and just society, as well as artistic views. At that time he began to perceive culture as a symbolic equilibrium of many dimensions growing out of man’s spiritual activity: myth, religion, language, art, science are conceived of as specific functions of consciousness. Cassirer expressed such ideas earlier, before he left Germany; for example in his work Freiheit und Form (1916) and Philosophie der symbolischen Formen (the 1920s); but after 1933 his philosophy of culture was becoming more conscious of the dangers against freedom and democracy. Cassirer’s philosophy of culture can be seen as an attempt at understanding what it means to be human, what freedom and true society are.
Nota biograficzna: dr hab. Sławomir Raube – Zakład Wiedzy o Kulturze, Wydział Filologiczny UwB
URI: http://hdl.handle.net/11320/3239
DOI: 10.15290/idea.2014.26.08
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2014, XXVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
08-Raube.pdf188,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.