REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3229
Tytuł: "Prolegomena filozofii pracy" Stanisława Brzozowskiego w kontekście naszych morderczych zmagań dla przyszłych pokoleń
Inne tytuły: “Prolegomena Filozofii Pracy” by Stanisław Brzozowski in the context of our murderous struggle for future generations
Autorzy: Popek, Katarzyna
Słowa kluczowe: class struggle
work
consciousness of life
philosophy of process
walka klasowa
praca
świadomość życia
filozofia procesu
Data wydania: 2014
Data dodania: 16-wrz-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 26, 2014, s. 467-484
Abstrakt: Without doubt “Prolegomena filozofii pracy” by Stanislaw Brzozowski sets in a historical perspective the trail which we can go through not only thanks to our serious effort, but also to the intangible internal gesture. According to this philosopher, the work irreversibly determines the shape of our lives; it creates a world of culture. What is more, life is its purpose in the sense that it makes permanent transformations in the world that protects human life – not necessarily our own! According to this new logic, man creates his life and the cognition of himself. Reconstruction of murderous mental rite of work is impossible, because living matter wears just down through the work. However, according to Brzozowski, we cannot know anything except our own life. We constantly think about it, we give it some shape. The author passionately draws from Hegel’s philosophy of process, but he arrives at his own implications. Brzozowski has made a specific identification of consciousness with a deep philosophy. In his opinion, our fear of the future would not be justified if we could rely on the work of our ancestors. However, work remains our constant challenge. In general, a person is very weak and fragile in the face of the world of nature. We are weak when we are subordinated to the objective rules. If a human develops in the work – he and she protects and cares for their truly human dignity. Brzozowski was a rebelious thinker. He believed in the cause of the working class even more than their own strength. I would like to dedicate my article to Stanislaw Brzozowski to demonstrate what a piercing philosopher and a theorist of social thought he was.
Nota biograficzna: mgr Katarzyna Popek – doktorantka IHSD Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Filozofii, Katedra Historii Filozofii
URI: http://hdl.handle.net/11320/3229
DOI: 10.15290/idea.2014.26.28
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2014, XXVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
28-Popek.pdf194,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.