REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3106
Tytuł: Sprawozdanie z XXVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów Opowiem wam o swojej pasji – słowem, obrazem, dźwiękiem…
Inne tytuły: The report of the XXVIII Summer School for Young Pedagogues “Let me tell you about my passion using words, images, sounds...”
Autorzy: Bis, Dorota
Braun, Katarzyna
Jeziorański, Marek
Słowa kluczowe: Letnia Szkoła Młodych Pedagogów
pasja
Summer School for Young Pedagogues
passion
Data wydania: 2015
Data dodania: 23-lip-2015
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2015, nr 1(3), s. 129-137
Abstrakt: Tekst ma na celu ukazanie wydarzeń Letniej Szkoły Młodych Pedagogów (LSMP), która organizowana była po raz dwudziesty ósmy pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (KNP PAN). Kierownikiem naukowym Letnich Szkół od ponad dwudziestu lat jest prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa.Gospodarzem tej Szkoły był Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a tematem wiodącym było hasło: „Opowiem Wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem”. Istotą LSMP jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego młodych pedagogów, budowanie przestrzeni dla spotkań sprzyjających integracji środowisk akademickich, oraz zacieśnienie więzi międzypokoleniowej.
The text aims to present the events of the Summer School for Young Pedagogues, which was organized for the twenty-eighth time under the auspices of the Committee of Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences. The scientific director of the Summer School for over twenty years has been professor Maria Dudzikowa. The host of the School was the Institute of Education of the Catholic University of Lublin, and the main theme was: “Let me tell you about my passion using words, images, sounds”. The essence of the School is to support and stimulate the scientific development of young pedagogues, create space for meetings enabling integration of academics, and strengthen the bonds between generations.
Afiliacja: Dorota Bis - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katarzyna Braun - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Marek Jeziorański - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
E-mail: Dorota Bis: dbis@kul.lublin.pl
Katarzyna Braun: katarzyna@gmail.com
Marek Jeziorański: marekj@kul.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3106
DOI: 10.15290/parezja.2015.03.12
ISSN: 2353–7914
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
12-01-2015.pdf622,55 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons