REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3101
Tytuł: Potencjał szkoły do kształtowania obywatelskiego nieposłuszeństwa uczniów
Inne tytuły: The potential of the school in shaping students’ civil disobedience
Autorzy: Babicka-Wirkus, Anna
Słowa kluczowe: nieposłuszeństwo obywatelskie
społeczeństwo obywatelskie
uczeń
civil disobedience
civil society
student
Data wydania: 2015
Data dodania: 23-lip-2015
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2015, nr 1(3), s. 77-93
Abstrakt: W artykule poruszam zagadnienie potencjału szkoły w kształtowaniu obywatelskiego nieposłuszeństwa uczniów. Wychodzę z założenia, że szkoła jako instytucja wymagająca posłuszeństwa, mimowolnie akceptuje również nieposłuszeństwo uczniów, szczególnie jeżeli przybiera ono postać obywatelskiego nieposłuszeństwa istotnego w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego.
The article rises the issue of school potential in the development of students’ civil disobedience. I assume that school as an institution requiring obedience, accepts students’ disobedience unintentionally, especially if it takes the form of civil disobedience, which is important in the development of civil society.
Afiliacja: Akademia Pomorska w Słupsku
E-mail: ankababicka@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/3101
DOI: 10.15290/parezja.2015.03.07
ISSN: 2353–7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons