REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3099
Tytuł: Sapere Aude! De omnibus est dubitandum! Maria Czerepaniak-Walczak w rozmowie z Alicją Korzeniecką-Bondar i Ewą Bochno
Inne tytuły: Sapere Aude! De omnibus est dubitandum! Maria Czerepaniak-Walczak in the conversation with Alicja Korzeniecka-Bondar and Ewa Bochno
Autorzy: Czerepaniak-Walczak, Maria
Korzeniecka-Bondar, Alicja
Bochno, Ewa
Słowa kluczowe: nieposłuszeństwo obywatelskie
uniwersytet
relacja Mistrz – Uczeń
civil disobedience
university
Master – Student relation
Data wydania: 2015
Data dodania: 23-lip-2015
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2015, nr 1(3), s. 51-65
Abstrakt: W wywiadzie rozmówcy koncentrują się na poszukiwaniu kontekstów kategorii nieposłuszeństwo. Podjęte w nim wątki koncentrują się wokół czterech głównych zagadnień: teoretycznego odczytania kategorii nieposłuszeństwa; znaczenia nieposłuszeństwa w pracy i badaniach akademików oraz funkcjonowaniu uniwersytetu; warunków (szczególnie uniwersyteckich) sprzyjających/blokujących obywatelskiemu nieposłuszeństwu; roli autorytetów w relacji Mistrz – Uczeń.
In the interview interlocutors focus on the search for contexts of the category of disobedience. Conversation concentrates on four main themes: the theoretical understanding of the category of disobedience; the importance of disobedience at work and research of academics and at the functioning of the university; conditions (especially university) that favour or block civil disobedience; the role of the authority in the Master – Student relation.
Afiliacja: Maria Czerepaniak-Walczak - Uniwersytet Szczeciński
Alicja Korzeniecka-Bondar - Uniwersytet w Białymstoku
Ewa Bochno - Uniwersytet Zielonogórski
E-mail: Maria Czerepaniak-Walczak: malwa_1@interia.eu
Alicja Korzeniecka-Bondar: alibon@uwb.edu.pl
Ewa Bochno: E.Bochno@ips.uz.zgora.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3099
DOI: 10.15290/parezja.2015.03.05
ISSN: 2353–7914
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 1
Varia (WNoE)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons