REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3097
Tytuł: Niedostrzegany kryzys prowadzący do buntu
Inne tytuły: Overlooked crisis leading to rebellion
Autorzy: Piotrowski, Marek
Kucińska, Elżbieta
Piotrowska, Klaudia
Słowa kluczowe: kryzys sytemu edukacji
bunt młodzieży
the crisis of the system of education
youth rebellion
Data wydania: 2015
Data dodania: 23-lip-2015
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2015, nr 1(3), s. 25-35
Abstrakt: W tekście podejmujemy próbę zastanowienia się nad przyczynami braku buntu wobec kryzysu systemu edukacji w Polsce. W związku z tym zwracamy uwagę na systemowe błędy prowadzenia badań ilościowych wynikłe z braku odpowiedniej wiedzy zarówno wśród tych, którzy zlecają analizy jak i tych, którzy je wykonują oraz analizujemy błędy polskich badań będące skutkiem naśladownictwa pomiarów międzynarodowych. W podsumowaniu, prezentując jedno studium przypadku uczennicy wykluczonej z systemu edukacji przedstawiamy cel dalszych, niezbędnych pomiarów tego systemu.
The article presents conflicts occurring in education. The authors explain why, despite numerous studies, it is difficult to notice the true picture of the entire system. According to the authors, the sources of ignorance lie in the erroneous rules of the school and academic education, and in the imitation of international measurements (in educational studies in Poland). The description, cited at the end of the article, is the first of several case studies that will be mainly used in the following articles, presenting actions, which minimize the effects of the crisis of the system of education.
Afiliacja: Marek Piotrowski - Uniwersytet Warszawski
Elżbieta Kucińska - Zespół Diagnostyczno-Reedukacyjny w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „Kąt” w Warszawie
Klaudia Piotrowska - Zespół Szkół STO4 w Warszawie
E-mail: Marek Piotrowski: marek.a.piotrowski@gmail.com
Elżbieta Kucińska: elzbieta.kucinska@moskat.pl
Klaudia Piotrowska: kla-dia@gazeta.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3097
DOI: 10.15290/parezja.2015.03.03
ISSN: 2353–7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons