REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3065
Tytuł: Reakcje przedsiębiorstw na obciążenia podatkowe (na przykładzie podatku od towarów i usług)
Inne tytuły: Reactions of enterprises to tax burden: the case of goods and services tax
Autorzy: Famulska, Teresa
Słowa kluczowe: strategia podatkowa
przedsiębiorstwo
podatek od towarów i usług
tax strategy
enterprise
Goods and Services Tax
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-lip-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (73) 2015, s. 137-151
Abstrakt: W artykule przedstawiono autorskie (własne) ujęcie reakcji przedsiębiorstw na obciążenia podatkowe. Założono, że z punktu widzenia przedsiębiorstwa najbardziej pożądane jest stosowanie strategii podatkowej. Zaproponowano przy tym jej definicję. W artykule skoncentrowano się na podatku od towarów i usług, za cel przyjmując identyfikację skutków tego podatku w finansach przedsiębiorstwa w aspekcie rozpatrywanych reakcji. Przyjęto tezę, że w zakresie podatku od towarów i usług jest możliwe stosowanie strategii podatkowej, co wykazano (analiza w ujęciu teoretycznym i prawnym) oraz poddano konfrontacji z praktyką (analiza wybranych danych empirycznych).
The paper presents an original perspective on how enterprises react to tax burden. The assumption states that from the point of view of an enterprise, the use of a tax strategy is the most desirable option. A definition of tax strategy is proposed. The paper centres around the Goods and Services Tax. The author's aim is to identify the effects of the Goods and Services Tax in enterprise financial management with regard to the researched reactions. The thesis is that in the case of the Goods and Services Tax it is possible to apply a tax strategy. This is demonstrated by analysis of both theoretical and legal issues relevant to the problem, and validated practically by means of empirical data analysis.
Afiliacja: Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
E-mail: teresa.famulska@ue.katowice.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3065
DOI: 10.15290/ose.2015.01.73.12
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 1(73)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
12_Teresa FAMULSKA.pdf274,53 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)