REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3055
Tytuł: Kiedy zaczęło się odradzanie gospodarki rynkowej w Polsce?
Inne tytuły: When did rebirth of market economy start in Poland?
Autorzy: Kaliński, Janusz
Słowa kluczowe: reformy gospodarcze
Mieczysław Wilczek
Leszek Balcerowicz
transformacja systemowa
economic reform
systemic transformation
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-lip-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (73) 2015, s. 3-13
Abstrakt: Autor broni tezy o decydującym wpływie na kształt gospodarki polskiej na przełomie XX i XXI wieku reform ekonomicznych podjętych przez, pierwszy po II wojnie światowej, demokratyczny rząd kierowany przez Tadeusza Mazowieckiego. Odmawia racji wskazującym na pierwszorzędną rolę reform podjętych przez ostatni rząd komunistyczny Mieczysława Rakowskiego.
The author defends the thesis that the economic reforms introduced by the first post-World War II democratic government in Poland, led by Tadeusz Mazowiecki, exerted a decisive influence on the shape of the Polish economy at the turn of the twentieth and twenty-first centuries. He refutes the opinion that it was the reforms undertaken by the last communist government of Mieczysław Rakowski were of greater importance.
Afiliacja: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
E-mail: jkalins@sgh.waw.pl.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3055
DOI: 10.15290/ose.2015.01.73.01
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 1(73)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01_Janusz Kalinski.pdf202,52 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)