REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3025
Tytuł: Stanisław Sędziwój Czarnkowski – marszałek sejmu lubelskiego 1569 roku w świetle publikowanych diariuszy sejmowych
Inne tytuły: Stanisław Sędziwój Czarnkowski – Marshal of the 1959 Lublin Sejm – in the light of published Sejm diaries
Autorzy: Leszczyński, Kamil Marek
Słowa kluczowe: marshal
Czarnkowski
union
Data wydania: 2014
Data dodania: 23-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Teki Historyczne, T. 12, 2014, s. 61-80
Abstrakt: The function of Marshal of the Sejm was transformed into an office in 1558. Marshal was responsible not only for welcoming the king and bidding farewell to him, but, above all, for supervision of works and contacts between senators and the ruler. Stanisław Sedziwój Czarnkowski – Crown referendary – was chosen Marshal during the 1569 Lublin Union Sejm. Cooperating closely with Sigismund II Augustus, he strongly opted for the union between the Crown and the Grand Duchy of Lithuania. His oratory talent and political intuition assured the positive final to the parliamentary sitting that he headed. Czarnkowski’s speeches and argumentation contained in them importantly contributed to softening of the Sejm antagonisms. There are two especially important Czarnkowski’s speeches: the one in which he welcomed the king and the one of 2 June 1569, about the incorporation of new lands into the Crown. Due to his liking for the Habsburgs, S. S. Czarnkowski was considered to be a controversial person, which occasionally caused discord during the sittings. Still, at the most important moments in the Sejm he helped overcome difficulties and positively finalize the deliberations of the Sejm in Lublin. His contribution in the Act of the Union must not be forgotten.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Historyczno-Socjologiczny
URI: http://hdl.handle.net/11320/3025
DOI: 10.15290/bth.2014.12.03
ISSN: 1425-1930
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Białostockie Teki Historyczne, 2014, tom 12

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BTH_12_2014_Leszczynski.pdf189,45 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.