REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3002
Tytuł: Diagnostyka w dialogu edukacyjnym
Autorzy: Nikitorowicz, Jerzy
Słowa kluczowe: edukacja międzykulturowa
dialog
edukacja
diagnoza
zagrożenia współczesnego świata
Data wydania: 2009
Data dodania: 19-cze-2015
Wydawca: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie
Źródło: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Wybrane zagadnienia, pod red. Moniki Wróblewskiej, Białystok 2009, s. 15-29
Abstrakt: Wobec wielu zagrożeń współczesnego świata, lęków i frustracji i jednocześnie wielkich postępów w medycynie, istotnym zadaniem nauk pedagogicznych staje się problem skutecznego i szybkiego rozpoznawania i podejmowania działań terapeutycznych, profilaktycznych i projektujących. Diagnostyka ma do spełnienia m.in. funkcję opisową, wyjaśniającą i tłumaczącą, a przede wszystkim prognostyczną, innowacyjną i praktyczną. Intencją tego opracowania jest ukazanie procesu diagnozowania w dialogu edukacyjnym. W pierwszej kolejności wskazuje się na wyzwania i działania współczesnej edukacji a następnie proponuje holistyczne ujęcie procesu diagnozowania. Tak rozumiana diagnostyka zawiera w sobie immanentnie dialog, najbardziej znaczącą formę komunikacji społecznej. Z kolei dialog w edukacji związany jest z podmiotowym ujmowaniem przebiegu edukacji, aktywnością podmiotów, innowacyjnością, twórczością, odpowiedzialnością za autonomię podmiotów.
Afiliacja: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Sponsorzy: Publikację wydano ze środków przeznaczonych na dofinansowanie wojewódzkich zadań w zakresie doskonalenia nauczycieli
URI: http://hdl.handle.net/11320/3002
ISBN: 978-83-61209-23-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (STH)
Książki/Rozdziały (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jerzy Nikitorowicz_Diagnostyka w dialogu edukacyjnym.pdf502,85 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons